Uitnodiging Dorpsgesprek Dorpsontwikkelingsplan


Uitnodiging
Dorpsgesprek Dorpsontwikkelingsplan Velden

Woensdag 26 oktober 19.30 uur

in Wapen van Velden, Rijksweg 101 Velden.

Beste dorpsgenoten,

In 2011 hebben we het eerste Dorpsontwikkelingsplan Velden (DOP) gemaakt. Veel wensen en ideeën uit dit DOP zijn gerealiseerd, sommige zaken zijn in voorbereiding en een enkele wens blijkt vooralsnog onhaalbaar. Nu 5 jaar later willen we graag met jong en oud uit ons dorp de balans opmaken en een nieuwe dorpsagenda voor Velden maken.

Wij nodigen u graag uit voor deelname aan het dorpsgesprek DOP op 26 oktober. Aan de hand van verschillende onderwerpen willen we in kaart brengen wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Velden.
Die thema’s zijn:

  1. Wonen, woonomgeving en buitengebied

  2. Verenigingen, accommodaties en vrijwilligerswerk

  3. Verkeer en vervoer

  4. (gezondheid)Zorg en welzijn

  5. Werken, ondernemen en voorzieningen

 

Tijdens dit dorpsgesprek willen we zoveel mogelijk ideeën en wensen verzamelen. Alle projectvoorstellen of initiatieven zijn welkom. Of de ideeën ook haalbaar zijn, wordt na het dorpsgesprek bekeken en is onder andere afhankelijk van de vraag of bewoners samen met de dorpsraad hier de schouders onder willen zetten.
U kunt op 26 oktober ook aangeven of u geïnteresseerd bent in deelname aan een werkgroep die met de voorstellen aan de slag gaat.

Programma

19.15 uur           Welkom
19.30 uur          Opening, kort terugblik en vooruitblik DOP Velden,
­‌      ‌      ‌      ‌      ‌    Vera Valkenaars, voorzitter Dorpsraad Velden.
19.45 uur          1e ronde tafelgesprekken aan de hand van thema’s

20.15 uur          Pauze

20.30 uur          2e ronde tafelgesprekken aan de hand van thema’s

21.00 uur          gezamenlijke bespreking van uitkomsten tafelgesprekken

21.30 uur          Afsluiting en vervolgafspraken.

 

Wij rekenen op uw komst en inbreng.

Met vriendelijke groeten,
Vera Valkenaars, voorzitter Dorpsraad Velden

,