Samenstelling bestuur en leden


Dorpsraad Velden bestaat uit bestuur en leden.

Bestuur

Voorzitter a.i.:  Mevr. Mariëtte Clevers
Secretaris:  Dhr. Bert Houben
Pater Verhaagstraat 9
5941 BH Velden
06 13482694
info@dorpsraadvelden.nl
Penningmeester: Dhr. Huub van Lipzig
Bestuurslid: Dhr. Harry Vermeulen
Bestuurslid: Dhr. Frans Giebelen

Leden

Dhr. Peter Bouten
Dhr. Ger Peeters
Dhr. Joy Lommen
Dhr. Rick in ’t Zandt