Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers

In deze bijeenkomst willen we mantelzorgers informeren over wat Team Mantelzorg Venlo te bieden heeft. Denk bijvoorbeeld aan cursussen en bijeenkomsten die we gaan organiseren in 2023.
We informeren over de vele ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. Ook geven we verschillende handvaten en tips mee rondom zorgen delen en grenzen stellen. Tot slot geven we enkele tips over het combineren van werk en mantelzorg.
Van mantelzorgers horen we in deze bijeenkomst graag welke behoeften en vragen er zijn, zodat wij ons aanbod daarop kunnen afstemmen.

Ben je erbij?
Datum: dinsdag 17 januari 2023
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BMV de Vilgaard
Schandeloseweg 1, 5941 CP Velden

Kosten: geen

Aanmelden:
https://www.incluziosocialebasis.nl/agenda/informatiebijeenkomst-voor-mantelzorgers/
Bij aanmelding voor deze bijeenkomst registreren wij je gegevens in ons mantelzorgbestand.

Maas+Velde |Nieuwsbrief 1 najaar 2022

Bijgaand vindt U de nieuwsbrief van Maas+Velde die de Dorpsraad Velden graag met iedereen in Velden wil delen, mede namens Maas+Velde.

Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen in en over ons Veldense Maasdal.
Voel u vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere betrokkenen.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via het contactformulier.

jun. ’22 – Eerste informatiebijeenkomst BMV

Op 20 juni was onze eerste informatiebijeenkomst in De Vilgaard. Tijdens deze avond schetsten we de achtergrond van Stichting Maas+Velde en werden presentaties verzorgd door Gemeente Venlo en Waterschap Limburg. Zo’n 85 deelnemers werden geïnformeerd over de stand van zaken rondom het draaiboek waar de Gemeente Venlo mee bezig is en daarnaast gaf Waterschap Limburg een beknopte vooruitblik op hetgeen qua planvorming komen gaat. Vanuit de stichting vinden we het belangrijk om een dergelijke platformfunctie te bieden en gaan we in de toekomst dit vaker faciliteren. Klik hier voor de presentaties van deze avond.

sept. ’22 – KRW-maatregel in Velden

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water wordt gewerkt aan maatregelen om de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater te verbeteren.
In Velden wordt een project verkent bij de monding van de Vorstermolenbeek. Rijkswaterstaat is kartrekker binnen dit project. Stichting Maas+Velde heeft geparticipeerd in een ontwerpsessie en duidelijk aangegeven dat KRW en waterveiligheid integraal aangepakt dienen te worden en niet afzonderlijk.
In de bestuursovereenkomst van juli wordt ook verplicht tot integraliteit. “De aanpak van de wateroverlast en waterveiligheid wordt vanuit een integrale benadering gecombineerd met andere (klimaat-)opgaven in het fysieke domein (zoals droogte, KRW, natuur en landschap, stikstof, transitie landbouw)”.
Hoe het KRW project in Velden verder gaat verlopen is nog onduidelijk op dit moment. Klik hier voor meer informatie over KRW.

okt. ’22 – Urgentie startbesluit project Vierwaarden

We hebben bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erop aangedrongen om op de kortst mogelijke termijn een startbesluit te nemen aangaande het project Vierwaarden. Zoals ook tijdens de informatieavond duidelijk werd, wil iedereen meer daadkracht zien van de betrokken overheden richting een toekomstige oplossingsrichting. Wij vertrouwen erop dat er nog vóór de jaarwisseling meer duidelijkheid komt over de start van een zogenaamde MIRT Verkenning. Vanuit daar kunnen we met alle betrokkenen aan de slag met de planvorming.
Klik hier voor onze brief aan de Minister.
Deze is ook per kopie verzonden aan Gedeputeerde Roefs, Waterschapsbestuurder Van Wersch en Wethouder Pollux.

______________________________________________________

Stichting Maas+Velde | https://www.maasplusvelde.nl/ | maasplusvelde@gmail.com

Alzheimer Café Venlo

Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek (soms live) en
verrassende ontmoetingen. Een plek om lotgenoten te ontmoeten. Voelt u zich welkom en neem vooral iemand mee. Dat kan uw geliefde zijn, maar ook een vriend, buurvrouw of familielid.
Er is altijd een Alzheimer Café bij u in de buurt.

Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/regio’s voor meer informatie.

Alzheimercafé Venlo

Inloop 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur

Locatie:
Mfc Op Expeditie Vossenerlaan 57, 5924 AC Venlo-Blerick
School tegenover de Jumbo

Alzheimer Café Venlo
Donderdag 20 oktober
‘Als de dag van toen’
Onvergetelijk Limburgs Museumtafel

Te gast is Gerard Driessen Gids bij het
Limburgs Museum

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met avondcoördinator Ine Elt-Holla, telefoon 06 – 4323 9820 ine.elt@dezorggroep.nl

Online mantelzorgbijeenkomst

Hoe regel ik mijn financiën als diegene voor wie ik zorg dit niet meer kan?

Als mantelzorger ben je gewend om allerlei zaken voor en namens degene te regelen voor wie je zorgt. Ook als het gaat om bankzaken. Dit doe je vaak in overleg met de zorgvrager. Je overlegt met elkaar en jij als mantelzorger zorgt ervoor dat het geregeld wordt.

Maar wat als de zorgvrager snel zieker wordt en niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen of geen handtekening meer kan zetten om financiële zaken af te handelen? En hoe moet het als je verstandelijk beperkte kind binnenkort 18 jaar wordt en dus voor de wet dan volwassen is?

Als er sprake is van mantelzorg, dan is het verstandig om na te denken hoe je de wettelijke vertegenwoordiging wilt regelen. In deze online bijeenkomst vertellen Jasper van Heeren en Ginette Klein hoe je de vertegenwoordiging kunt regelen en hoe je daarmee lastige en frustrerende situaties in toekomst kunt voorkomen, bv. de situatie dat de bank je geen toegang meer geeft tot de rekening, omdat je niets hierover met de zorgvrager hebt geregeld.

Dinsdag 11 oktober
Tijd: 20.00 – 21.00 uur
Locatie: online.

Kosten: geen

Aanmelden kan bij voorkeur online via:
https://www.incluziosocialebasis.nl/agenda/online-bijeenkomst-hoe-regel-ik-mijn-financien-als-diegene-voor-wie-ik-zorg-dit-niet-meer-kan/

Of per mail via isbmantelzorgvenlo@incluzio.nl o.v.v.
“di 11 okt, Financiële regelingen, je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer”.
Of bel naar: 06-20765521

Bij aanmelding voor deze bijeenkomst registreren wij je gegevens in ons mantelzorgbestand.

Meld je snel aan, want er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Uitnodiging Mantelzorgbijeenkomst

Niet Aangeboren Hersenletsel

In deze bijeenkomst krijg je handvaten en tips rondom de zorg voor iemand met NAH.  Daarnaast ontvang je informatie over de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van extra ondersteuning: waar kun je terecht voor welke vragen.

Ans Coppus (zorgbemiddeling) en Emmy Janssen (medebehandelaar Hersenz bij SGL) verzorgen deze bijeenkomst.

Deze cursus is niet bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie.

Ben je erbij?

Dinsdag 12 april
Tijd:
 13.30 – 15.00 uur
Locatie: Zwanehaof.
Reigerstraat 2, 5912 XN Venlo

Kosten: geen

Aanmelden: kan bij voorkeur via isbmantelzorgvenlo@incluzio.nl o.v.v.
“di 12 april, bijeenkomst NAH,, je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer”.
Of bel naar: 06-20765521

Vol = vol

Indien de op dat moment geldende maatregelen het niet mogelijk maken om de bijeenkomst fysiek te organiseren, zal die digitaal worden aangeboden.

Bij aanmelding voor deze bijeenkomst registreren wij je gegevens in ons mantelzorgbestand.

Welkom voor een goed gesprek over eenzaamheid

Iedereen kent waarschijnlijk wel momenten van eenzaamheid in zijn of haar leven. Voel je je dan eenzaam of alleen? Een ieder zoekt eigen manieren om daarmee om te gaan. Alleen hoef je dat niet in je eentje te doen… kom ook 23/3 naar Venlo dan gaan we graag met je in gesprek.

Over dit gegeven en deze vragen, gaan we graag met elkaar in gesprek. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid kan je daarbij een andere kijk geven op dit onderwerp en hoe je er mee om kunt gaan.

Details > Samen in gesprek over Positieve Gezondheid en eenzaamheid

Woensdag 23 maart 2022
19:00 tot 21:00 uur
Stadsbibliotheek
Begijnengang 2
5911 JL Venlo

Deelname is gratis, i.v.m. een beperkt aantal plaatsen is aanmelding wel verplicht. Meld je eenvoudig aan via Bibliotheek Venlo.

Deze editie is deel 3 van een reeks van 4 bijeenkomsten, georganiseerd door de Initiatiefgroep Positieve Gezondheid Venlo, bestaande uit de Gezondste regio 2025, GGD Limburg-Noord, Burgerkracht Limburg en de Bibliotheek Venlo. Elke editie heeft een eigen thema.

Initiatiefgroep Positieve Gezondheid Venlo ontvangt graag iedereen die geïnteresseerd om te komen, tot dan!

BESPAAR OP JE ENERGIEREKENING ;-)

We zijn allemaal meer thuis en de energieprijzen stijgen. Dat merk je aan de hoogte van je energierekening. Wil je weten hoe je er lekker warm bij kunt zitten en tegelijkertijd kunt besparen op je energiekosten? Dan nodig ik je graag uit voor een webinar met als thema:
‘Energiebesparing en participatie.’

RESERVEER DE BIJEENKOMST ALVAST IN JE AGENDA
Datum: dinsdag 25 januari 2022
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur

Energie besparen is goed voor je portemonnee, en voor het milieu. Met kleine stappen kun je al een groot verschil maken. Met goede isolatie blijft de warmte beter in je huis en door gloeilampen te vervangen voor ledverlichting bespaar je honderden euro’s per jaar uit. Tijdens dit webinar delen we tips en wisselen we ervaringen en ideeën met elkaar. Ook willen we graag weten hoe we jou, en alle andere inwoners, bedrijven en instellingen, nog beter kunnen betrekken en helpen.

DE ONDERWERPEN
WAT ZIJN JE ERVARINGEN?
Welke stappen heb je het afgelopen jaar gezet om je woning klaar te maken voor morgen. Welke stappen zou je graag willen zetten?

TEAM GOEDE BUREN
Een team van enthousiaste inwoners die buren, vrienden en straatgenoten helpen met het vergroenen en het gereedmaken van hun eigen woning en leefomgeving voor de toekomst.

ORIGINELE BESPAARTIPS
Tips die je morgen helpen met kleine stappen.

DUURZAAM BOUWLOKET
Hoe kan het Duurzaam Bouwloket je helpen bij het vergroenen en gereedmaken van je woning voor morgen?

EEN CONCRETE CASE OVER ENERGIEBESPARING
We gaan graag met elkaar in scherpe dialoog.
AANMELDEN
Benieuwd naar bespaartips of zoek je antwoorden om energie te besparen? Meld je aan voor het webinar door een e-mail te sturen naar morgeninvenlo@venlo.nl. Na aanmelding ontvang je uiterlijk een week van tevoren een link voor deelname.

Marij Pollux
Wethouder Duurzaamheid

MORGEN IN VENLO
Morgen in Venlo is een initiatief van de gemeente Venlo om samen met burgers, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen te werken aan een nieuwe en groene toekomst voor iedereen in Venlo. We groeien mét aandacht op Nieuwe energie, Nieuwe natuur en Nieuw gebruik. Omdat wij, onze kinderen en kleinkinderen hier leven. Zo blijft Venlo ós stedje van lol en plezeer. We zetten allemaal een klein stapje en maken samen meters.

Een fijne plek waar we samen energie opwekken, gezonde lucht inademen en ons geen zorgen maken over wateroverlast en afval.

NEEM EENS EEN KIJKJE OP:
www.morgeninvenlo.nl
www.duurzaambouwloket.nl/venlo

Bouwplannen Veerweg

Woningbouw aan de Veerweg in Velden.

Op basis van de ‘Notitie verkoopbaarheid binnenstedelijke locaties’ van de gemeente Venlo is inzicht verkregen in de locaties welke verkocht kunnen worden ten behoeve van woningbouw. Eén van deze locaties betreft een perceel aan de Veerweg te Velden.

​De gemeente wil op het perceel waar de voormalige bibliotheek stond maximaal 4 woningen realiseren in de vorm van 3 grondgebonden woningen of 4 seniorenwoningen.

Conform het geldende bestemmingsplan heeft de locatie een maatschappelijke bestemming en is de gewenste ontwikkeling niet rechtstreeks toegestaan. Om de realisatie van de beoogde planontwikkeling mogelijk te maken dient de huidige bestemming te worden gewijzigd.

In de bijlages vind je de communicatie vanuit de Gemeente met details voor geïnteresseerde kopers/bouwers, de verbeelding van het plan en de toelichting op het wijzigingsplan.
Notitie van de Gemeente Venlo
Wijzigingsplan ‘Veerweg ong. te Velden’ (locatietekening)
Toelichting op het wijzigingsplan ‘Veerweg ong. te Velden’

De voorgestelde bestemmingsplanwijziging zal binnenkort aan het college voorgelegd worden en daarna start de inzage-termijn.

Normaalgesproken zouden de kavels dan in het voorjaar 2022 in de verkoop kunnen gaan. Deze verkoop verloopt via een notaris via loting.

Sponsors DuoFiets Velden gezocht!

Deze advertentie hebben we een tijd geleden kunnen plaatsen.
Samen willen we nu de volgende stap zetten en deze fiets aanschaffen. Hiervoor is geld nodig.

Daarom zoeken wij sponsoren !!
Er zijn verschillende mogelijkheden.

 1. U doneert € 10 euro en mag daarvoor 1x de fiets gebruiken.
 2. U doneert € 50 euro en mag daarvoor 7x de fiets gebruiken.
 3. U doneert een willekeurig bedrag en ontvangt daar brikssteentjes voor.
 4. U doneert een willekeurig bedrag en wil ons gewoon sponseren.

Wanneer u ons wilt steunen kunt u mailen naar DuofietsVelden@gmail.com

In de email geeft u aan in welke vorm u ons wilt helpen. U ontvangt dan een betaalverzoek of de bankgegevens. Als u een aantal keren de fiets wilt gebruiken maken we een tegoed aan.

Draagt u ook uw steentje bij? Wij hopen het!
De fiets kan dan in onze gemeenschap blijven.

Zo blijft het mogelijk om met een (ouder) iemand die slecht ter been is of op een andere manier niet meer zelf kan fietsen er op uit te gaan. Ook geschikt voor gehandicapten.

De duo-fiets is elektrisch ondersteund dus de begeleider hoeft niet voor 2 te trappen!

Een sportieve groet van het projectteam DuofietsVelden

Weidsvelden

In samenwerking met de Dorpsraad Velden en de Gemeente Venlo heeft Ruimte voor Ruimte Limburg op 13 september jl. haar plannen in Velden gepresenteerd.


Omdat “Wonen in Velden” in een eerder gehouden enquête het meest gevraagde thema was, wilden we als dorpsraad graag meewerken aan zo’n informatieavond.
De opkomst bij de informatieavond in de Vilgaard was bijzonder groot. Naar schatting 80 à 100 personen, veelal 55-plussers.

Ruimte voor Ruimte Limburg heeft recentelijk percelen in Velden verworven nabij de Vilgert aansluitend aan ‘Aan Vrezen’.

Zij hebben een toelichting gegeven op de geplande ontwikkelingen en gevarieerde mogelijkheden van wonen in Velden die ze daar willen gaan realiseren in het plan “Weidsvelden”. De Gemeente Venlo heeft eveneens percelen ingebracht zodat er ontsluiting van het plan ontstaat aan de Schandeloseweg terwijl de secundaire ontsluiting aan de Vilgert gesitueerd is. (zie planschets).

Aan de hand van deze voorlopige planschets zijn de aanwezigen op de hoogte gebracht van de mogelijkheden voor starters, het aanbod van levensbestendige koopwoningen en de verkoop van kavels voor vrije sector bouw.

Het staat vast dat er 39 wooneenheden komen.
Bedoeling is dat er het volgende gebouwd gaan worden:

 • 8 starterswoningen
 • 6 levensloopbestendige woningen
 • 10 twee-onder-een-kap woningen
 • 15 vrijesector woningen (incl. 9 Maasdal compensatie eenheden)

      (Van het contingent van het Maasdal (compensatie van wat gepland was in de overloopgeul langs
Ebberstraat) zijn 9 vrijesector eenheden overgeheveld naar dit plan.)

De Dorpsraad Velden heeft enkele vragen gesteld en die samen met enkele suggesties ook nog schriftelijk ingediend.

 • Eis van bewoning door eigenaar/koper voor een gedefinieerd aantal jaren om speculatieve handel te voorkomen.
 • Inrichting van voldoende parkeerplaatsen in de openbare ruimte.
 • Voorzie in laadpalen voor e-auto’s in de openbare ruimte.
 • De Dorpsraad Velden vraagt om véél meer seniorenwoningen (woningen met alle leefruimten op de begane grond) in het plan realiseren. Voorstel: 15
 • Ook ziet de Dorpsraad Velden graag meer betaalbare starterswoningen gerealiseerd worden in het plan. Voorstel: 15

De Dorpsraad is van mening dat nieuwe bebouwing in dit plan vooral het dorp en zijn bewoners moet dienen. Om de leefbaarheid te behouden en te vergroten is het van belang om de doorstroom op gang te brengen zodat het behoud van leefbaarheid voor alle leeftijdscategorieën bewerkstelligd wordt. De Dorpsraad Velden is van mening dat Ruimte voor Ruimte Limburg hier een bijdrage in kan leveren.

Meer informatie over het plan is te vinden op de website van Ruimte voor Ruimte Limburg over het nieuwbouwplan ‘Weidsvelden’.  Hier kan men zich ook inschrijven voor een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen.

Positieve Gezondheid en Mantelzorg

Samen in gesprek over Positieve Gezondheid
en Mantelzorg

22 september 2021
19:00 tot 20:30 uur
Stadsbibliotheek, Begijnengang 2 Venlo
Kosten: GRATIS (aanmelden verplicht)

Ga samen in gesprek over Positieve gezondheid en mantelzorg.
De meeste mantelzorgers voelen zichzelf geen mantelzorger. Ze vinden de zorg die ze verlenen vanzelfsprekend, want je zorgt toch met alle liefde voor een ander? Toch is deze zorg nobel, maar ook erg intensief.
Het is belangrijk om goed voor jezelf te (blijven) zorgen als je mantelzorg verleent.

Tijdens deze bijeenkomst geven gastsprekers van ZorgMies en Groene Kruis
ledenadviseur Angelique Stevens je hier handvaten bij. Ook ontdekken we hoe Positieve Gezondheid van invloed kan zijn op je leven en je algehele gevoel van welzijn.

Deze editie is deel 2 van een reeks van 4 bijeenkomsten, georganiseerd door de Initiatiefgroep Positieve Gezondheid Venlo, bestaande uit de Gezondste regio 2025, GGD Limburg-Noord, Stichting Burgerkracht Limburg en de Bibliotheek Venlo. Elke editie heeft een eigen thema.
Deelname is gratis maar aanmelding is verplicht (let op, er zijn maar beperkt plaatsen beschikbaar). Aanmelden kan via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-
samen-in-gesprek-over-mantelzorg-en-positieve-gezondheid-
163854335729?aff=ebdsoporgprofile

Hopelijk kunnen we u begroeten op
woensdag 22 september 2021 om 19.00 uur
Initiatiefgroep Positieve Gezondheid Venlo

Informatieavond “Woningbouw in Velden”

Maandag 13 september –   19:30  –  21:30   –  De Vilgaard

In samenwerking met de Dorpsraad Velden en de Gemeente Venlo wil Ruimte voor Ruimte Limburg deze avond haar plannen in Velden presenteren.

Aangezien “Wonen in Velden” in een eerder gehouden enquête het meest gevraagde thema was, willen we als dorpsraad graag meewerken aan zo’n informatieavond.

Ruimte voor Ruimte Limburg heeft recentelijk percelen in Velden verworven nabij de Vilgert aansluitend aan ‘Aan Vrezen’.

Zij zullen nader ingegaan op de ontwikkelingen en gevarieerde mogelijkheden van wonen in Velden die ze daar gaan realiseren.


De Dorpsraad Velden en Ruimte voor Ruimte Limburg nodigen graag met name serieus geïnteresseerden uit om zich op de hoogte te stellen van de mogelijkheden voor starters, het aanbod van levensbestendige koopwoningen en de verkoop van kavels voor vrije sector bouw.

Let op!

Politiebericht

Recentelijk hebben we te maken met een toename van woninginbraken in met name Arcen en Velden. Er wordt vooral ingebroken bij woningen waar kort daarvoor een caravan of camper enkele dagen voor de deur heeft gestaan.

Vrijwilliger gezocht.

Vrijwilliger ondersteuning digitale vaardigheden gezocht.
Het zou fijn zijn om hier mensen uit Velden bij te betrekken. Is dit iets voor jou?

De Bibliotheek Venlo gaat dit jaar starten met cursussen voor computergebruik Digisterker (Digitale overheid) en Klik & Tik (algemene digi-vaardigheden) in Velden. (mits de coronamaatregelen het toelaten.)

Daarvoor zoekt de bibliotheek vrijwilligers die het leuk vinden om hierbij aan te sluiten; zij ondersteunen dan de bibliotheek-collega’s die de trainingen geven.
Nadere informatie vind je onder de kop Vrijwilliger ondersteuning digitale vaardigheden  en hier

Als alles doorgaat, staan de cursussen voor Velden in mei op de planning.

Mantelzorg Venlo

Uitnodiging voor mantelzorgers in de gemeente Venlo

Online bijeenkomst
Niet Aangeboren Hersenletsel

In deze bijeenkomst krijg je handvaten en tips rondom de zorg voor iemand met NAH. Daarnaast ontvang je informatie over de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van extra ondersteuning: waar kun je terecht voor welke vragen.
Ans Coppus (zorgbemiddeling) en Emmy Janssen (medebehandelaar Hersenz bij SGL) verzorgen deze bijeenkomst.

(Deze cursus is niet bedoelt voor mantelzorgers die zorgen voor
iemand met dementie.
)

Met hartelijke groet,
Team Mantelzorg Venlo

Ben je erbij?
Dinsdag 6 april
Tijd: 10.30-12.00 uur
Waar: online via Teams videobellen.

Na aanmelding ontvang je een handleiding van Teams aangereikt.
Kosten: geen

Aanmelden: kan bij voorkeur via
ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl o.v.v.
“Online bijeenkomst NAH, je naam, adres en geboortedatum”.
Of bel naar: 06-82792520
Als je deelneemt aan deze bijeenkomst registeren
wij je gegevens in ons mantelzorgbestand.

Aanmelden kan tot 30 maart 2021.

Vol = vol

Afvalkalender 2021

Er is wat commotie ontstaan door de foute data van de afval-inzameldagen op de kalender van 2021. Enkele mensen hebben dit aangekaart via de facebook pagina van de Dorpsraad en ook de KBO is er over benaderd.
Wij hebben een afgeleide voor Velden (5941**) genomen van de publicatie op de website van de gemeente Venlo. Die kun je hier downloaden:

Afvalkalender 2021 Velden

Hoe zou jij willen wonen in Velden?

Ben je op zoek naar een betaalbare starterswoning of wil je juist een royale gezinswoning? Dat is wat de gemeente Venlo graag van jou wil horen!
De gemeente gaat namelijk aan de slag met een nieuw woonbeleid voor alle kernen van Venlo, om zo in de toekomst goede keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld voor nieuwbouwplannen.
Vul de online vragenlijst in en maak kans op een van de vijf cadeaubonnen ter waarde van €25,- die wij onder de deelnemers verloten. → www.enquetesmaken.com/s/venlo

Glasvezel, een mogelijk alternatief in Velden

De actie van DELTAFiBER voor glasvezelaanleg in Velden loopt nog tot 19 december. Je kunt dus nog besluiten om een aansluiting te nemen.

Voor een snelle en betrouwbare internetverbinding is glasvezel een mooi medium. Voor Velden is het een prima alternatief en het zou echte concurrentie betekenen voor de bestaande internetaanbieders.
Hier een link voor mensen die zich nog willen aanmelden vóór 19 december 2020.

Duofiets voor Velden?

Heeft u laatst gelezen over de duofiets die ze in Merselo gaan inzetten om mensen samen een fietstochtje te laten maken onder andere om de eenzaamheid te verdrijven? Dorpsgenoot Hans Theelen las dit bericht een poosje geleden in de krant en vroeg de Dorpsraad Velden of dit ook hier voor elkaar te krijgen is.

Velden zou niet het eerste dorp zijn dat een eigen duofiets heeft. In de allereerste plaats is zo’n fiets, die bedoeld is voor twee mensen die gezellig naast elkaar zitten, voor gehandicapte en/of eenzame dorpelingen. Die kunnen met een vrijwilliger een tochtje maken. De Dorpsraad wil Hans graag steunen met dit initiatief en hem helpen om medestanders voor dit idee te vinden. 
Wil jij Hans meehelpen in het onderzoeken naar de haalbaarheid en uitvoering van het inzetten van een duofiets in Velden?  Meld je dan aan bij de Dorpsraad, dan brengen we alle geïnteresseerden bij elkaar om dit idee te gaan uitwerken en uitvoeren.

Neem contact op via   info@dorpsraadvelden.nl

Dorpsraad Velden zoekt nieuwe leden

De Dorpsraad Velden is de intermediair tussen vooral de Gemeente Venlo en dorpsbewoners van Velden. De dorpsraad is geen raad met gekozen leden maar bestaat uit dorpsbewoners die begaan zijn met het wel en wee van ons dorp en de leefbaarheid in het dorp.
De dorpsraad zelf is te klein en te beperkt om alles zelf op te pakken.
Bent u geïnteresseerd in de leefbaarheid in Velden? Wilt u iets voor de dorpsgemeenschap betekenen? Heb jij hart voor Velden? Bisse unne echte Wuilus? Wellicht is zittingname in de dorpsraad dan een optie. Doet u met ons mee? Neem contact op via info@dorpsraadvelden.nl

Glasvezel informatiebus!

26 oktober 2020

Tot 19 december heb je de kans om een abonnement af te sluiten op glasvezel! Als je je nu inschrijft maak je ook gebruik van het speciale introductieaanbod. We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt over glasvezel. Daarom staat de Glasvezel informatiebus de komende week voor je klaar met alle informatie!

Op onderstaande data & locaties zijn wij tussen 10.00 – 18.00 uur voor jou beschikbaar om je vragen te beantwoorden en je te helpen bij je aanmelding:

27 oktober in Velden – aan Schandeloseweg, vlakbij BMV de Vilgaard
28 oktober in Velden – aan Schandeloseweg, vlakbij BMV de Vilgaard
29 oktober in Velden – aan de Hasselderheidelaan
30 oktober in Lomm – op het parkeerterrein Antoniusplein
31 oktober in Arcen – tegenover gemeenschapshuis de Schans
Graag tot ziens bij de Glasvezel informatiebus!

Glasvezel in Velden

Ruim een jaar geleden is een actie gestart om glasvezel in de buitengebieden van Velden Lomm en Arcen aan te leggen. Dit inmiddels in de afrondingsfase.

Onlangs is dezelfde organisatie (Delta Fiber) gestart met het werven van klanten om in alle kernen van Velden (ook in Lomm en Arcen) glasvezel aan de man te brengen.

Normaal gesproken maken wij geen reclame voor acties van ondernemers. Echter nu gaat het om de digitale infra structuur van Velden en dus om de leefbaarheid van Velden. Dit willen wij graag samen met gemeente Venlo bij u allen onder de aandacht brengen. Wij raden u aan hier serieus over na te denken, natuurlijk is iedereen vrij te kiezen. Doe dat voor 21 september as want zolang loopt de campagne.

Lees daarom onderstaande:

Beste inwoner Velden, Lomm en Arcen

Via deze weg houden we je op de hoogte over de glasvezelcampagne van DELTA Fiber Netwerk in Velden, Lomm en Arcen.
Bezoek een informatieavond!We organiseren op 2, 3 en 4 september informatieavonden bij jou in de buurt. Daar informeren we je graag persoonlijk en kun je al je vragen stellen. De telecomaanbieders Caiway, DELTA, Helden Van Nu en Online.nl zijn op deze avonden ook aanwezig.

Je bent van harte welkom op één van deze avonden:Woensdag 2 september in Velden bij Wapen van Velden,
2 sessies: van 18.15 tot 20.45 uur en van 20.00 tot 22.30 3 september in Lomm bij Gemeenschapshuis Pastoorshof, van 19.00 tot 21.30 uur Vrijdag 4 september in Arcen bij Gemeenschapshuis De Schans,
van 19.00 tot 21.30 uur Uiteraard volgen we bij deze bijeenkomsten de richtlijnen van het RIVM. Wil je daarom alvast een plekje reserveren voor de informatieavond? Meld je dan, eventueel samen met een introducé, hier aan. 
Glasvezel informatiepunt in Velden 
Wil je graag advies over glasvezel en alle zaken die daarbij horen? Of vind je het fijn als er iemand meekijkt hoe we glasvezel in jouw huis kunnen regelen? Kom langs bij het Glasvezel informatiepunt! 

Locatie
Het Glasvezel informatiepunt vind je aan de Scholtisstraat 2 in Velden. Hier staat een adviseur voor je klaar om je vragen over glasvezel te beantwoorden. Ook kan hij je helpen met het afsluiten van een abonnement.
 
Openingstijden
Het Glasvezel informatiepunt is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Je bent van harte welkom!

Muurtjes Velden Oost

In Velden Oost staan bij bijna alle hoeken van straten dit soortmuurtjes.Verschillende van deze muurtjes zijn beschadigd zoals op de foto. Nu vraagt Gemeente Venlo aan ons of deze muurtjes weggehaald mogen worden en ervoor in de plaats straatnaamborden op een paal neer te zetten. De Dorpsraad heeft in haar overleg gezegd dat de muurtjes zouden moeten blijven (repareren dus), ze zijn karakteristiek voor de wijk. Maar ook werd afgesproken de buurt te laten reageren hierop.

Nu heeft de dorpsraad diverse reactie ontvngen, in totaal ruim 30.
In de meeste gevallen (25) was de reactie staan laten en repareren / onderhouden. Wij hebben alle reacties, soms heel kort, soms uitgebreidt verzameld en opgestuurd naar onze statdsdeel manager en de ambtenaar die hierover gaat. Dit vergezeld met het duidelijke advies om deze muurtjes ook te repareren en te onderhouden.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee, samen met een bericht op onze Facebookpagina, voldoende geinformeerd hebben.
Hartelijk dank voor uw reacties. Dorpsraad Velden.

Wekelijkse inzameling GFT-afval in de zomer

Vanaf donderdag 4 juni tot en met donderdag 27 augustus 2020 wordt het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) bij LAAGBOUWWONINGEN wekelijks geleegd.  

De wekelijkse inzameling vindt op dezelfde donderdag plaats als u gewend bent. De groene container kunt u in de zomer dus iedere week aan straat zetten. De grijze container wordt iedere twee weken geleegd. Even weken.

Waarom een wekelijkse inzameling van GFT?
In de zomermaanden is er meer aanbod van groenafval. Door groen- en etensresten vaker in te zamelen, kunnen inwoners het beter scheiden. En omdat het sneller wordt afgevoerd, zorgen etensresten ook voor minder stankoverlast. Daarnaast is het scheiden van GFT goed voor het milieu en een stuk goedkoper dan het verbranden van afval uit de grijze container. Van goed gescheiden GFT en etensresten uit de groene container wordt compost en biogas gemaakt.

Aanbieden container
Zo zet u de container op de goede manier aan straat: 

• voor 07.30 uur ’s morgens op de inzameldag of de avond ervoor vanaf 22.00 uur;
• geen te zware container (maximaal 70 kilo);
• met een gesloten deksel;
• met de wielen naar de straat;
• haal de container voor 22.00 uur op de inzameldag weer naar binnen. 

Lintjes in Velden

De Dorpsraad Velden feliciteert een drietal gedecoreerde dorpsgenoten met hun welverdiende onderscheiding die hun dit jaar verleend is. Velden mag terdegen trots zijn op deze en alle andere vrijwilligers die hun kennis en kunde met passie delen en zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap.

Hay Gout (73) is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is bouwer, oprichter en conservator van Streekmuseum De Hansenhof in Velden. Gout is verantwoordelijk voor de gebouwen en het museum en geeft daar ook rondleidingen.

De Veldenaar is vanaf 1982 restaurator, tentoonstellingsbouwer en lid van de museumcommissie van het Océ-museum. Gout is ook adviseur bij stichting Het Limburgs Landschap voor zaken die te maken hebben met het kasteel in Arcen. En velen kennen Hay natuurlijk ook nog van Static.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn geworden:

Jan Keijers (68) is sinds 2004 penningmeester van stichting Volkscultuur in Velden. Hij zet wandelroutes uit en zet zich in voor projecten als het monument voor oorlogsveteranen en de renovatie van de oude dorpspomp. Vanaf 2015 is hij vrijwilliger bij het routebureau Noord- en Midden Limburg. Hij ontwikkelt daar routes en is actief als beheerder. Daarnaast maakt hij als vrijwilliger bij het seniorweb in Velden senioren wegwijs op de computer.

Hay Lucassen (65) is sinds 2001 vrijwilliger bij de parochie St. Andreas in Velden. Hij zet zich in als lector en assistent-koster, begeleidt pelgrims en is collectant. Ook is Lucassen vanaf 2004 vrijwilliger bij de stichting Veldense Volkscultuur. Sinds 2007 is hij secretaris en penningmeester van toneelgezelschap Spelenderwijs in Velden. Vanaf 2016 is hij actief voor de welzijnsorganisatie stichting Wel.kom. Bovendien is hij nog actief als bestuurslid van Stichting Kerstmarkt Velden.

Enquete Verkeersveiligheid.

Beste bewoners van Velden,

De gemeente Venlo neemt samen met andere gemeenten deel aan een onderzoek waarin wordt onderzocht hoe wegen binnen de bebouwde kom veilig en aantrekkelijk ingericht kunnen worden. Ook wegen van onze gemeente zijn betrokken bij dit onderzoek. Hieraan gerelateerd wordt een afstudeeronderzoek van de Universiteit Twente uitgevoerd waarin onderzoek wordt gedaan naar snelheden op wegen. U kunt ook bijdragen aan dit onderzoek door het invullen van een online enquête (Uiterlijk 30 april). Met uw antwoorden kan worden onderzocht welke factoren invloed hebben de snelheid, waarmee uiteindelijk de verkeersveiligheid kan worden verbeterd.

U vindt de enquête via deze link: https://bit.ly/3bTJ1sE

Invullen op smartphone of tablet is ook mogelijk!

Uiteraard is deze enquête anoniem.

Mocht de bovenstaande verkorte link niet werken kan het ook via onderstaande originele link:

https://utwentebs.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8xoFMhkx13ongDb

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Kerst en Nieuwjaar 2019

Kerstboom

De Dorpsraad heeft ook dit jaar weer een mooie nieuwe Kerstboom op de markt geplaatst.  Wij hopen dat wij hiermee het dorp sfeervoller maken in de Kerstperiode.

( Met dank aan de gebroeders Verbeek voor het plaatsen van de boom. )

Beste Wensen

Dorpsraad Velden wenst alle Veldenaren

Fijne Kerstdagen

en een


Gezond en Gelukkig Nieuwjaar


Ook in 2020 zullen wij ons weer inzetten voor de leefbaarheid in Velden door uw ideeën en wensen waar mogelijk op een professionele manier te begeleiden.

Dorpsraad Velden.

Vervoer Open Inloop


Open Inloop de Vilgaard groeit. Steeds meer mensen bezoeken de Open Inloop, maar enkelen zitten verlegen om vervoer. Zou u af en toe iemand op maandag, woensdag of vrijdag van en/of naar de Vilgaard willen brengen met uw auto?
Neem dan op genoemde dagen even contact op met Ellen Janssen 0611312257

ZWARTE Ton kalenderfout

In de kalender staat dat men morgen met Hemelvaart de ZWARTE ton komt ophalen. Dit is een vergissing.

DEZE WEEK KOMT MEN DE ZWARTE TON OP ZATERDAG (1juni) LEEGMAKEN.

excuses voor het ongemak.

Koninklijke onderscheiding voor ons DR lid Ger Peeters

Ger Peeters benoemd tot Lid in de Orde van Orange-Nassau

Ger Peeters (81) uit Velden is al ruim vijftig jaar verbonden aan de Koninklijke Fanfare Velden. Tussen 1968 en 1994 was hij tambour-maître, assistent-dirigent en instructeur opleidingen. Vandaag de dag is hij nog altijd adviseur en zit hij in de commissie die mede het beleid voor de toekomst van de vereniging bepaalt. Peeters was bovendien bestuurslid van de Veldense afdeling van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en de dorpsraad.

Foto en tekst uit een bericht van Omroep Venlo.

Ger is ongeveer vanaf 2011 lid van onze stichting en heeft zich binnen de DR ten doel gesteld zijn aandacht te richten op de ouderen van Velden en ouderenzaken. Zo heeft hij zich ingezet voor de bereikbaarheid van de dorpskern voor rollator en/of rolstoel beztiiters. Ook de contacten met de KBO werden door hem onderhouden. In de commissie voor de realisering van de buurtbus en de commissie tot oprichten van een beheerders groep voor de Rozenhof heeft hij zich ingezet.

Wij wensen Ger heel veel geluk en plezier met deze Koninklijke onderscheiding.

Bouwplannen Woonwenz in Schoolstraat

Samenvatting voorlichtingsavond m.b.t. nieuwbouw in Schoolstraat

Woonwenz en de Gemeente Venlo zijn samen plannen aan het maken voor het realiseren van elf levensloopbestendige sociale huurwoningen aan de Schoolstraat in Velden. Een eventuele huurprijs is nog niet vastgesteld.
Woonwenz zal in de week van 21 – 27 april 2019 een mededeling in het dorpsblad publiceren met daarin de details over het inschrijfproces dat gegadigden dienen te volgen. Die informatie is ook te vinden op
http://dorpsraadvelden.nl/inschrijven-bij-woonwenz/

Levensloopbestendige woningen zoals die in Venlo-Oost gebouwd zijn.

Het plan is dat deze woningen op de begane grond naast een keuken en woonkamer ook een badkamer en een slaapkamer krijgen. Op de eerste etage komt een (slaap)kamer.
De voorlopige planning zoals deze door Woonwenz op maandag 8 april werd gepresenteerd ziet er als volgt uit:

Zomer 2019          –            Overleg met bewonerscommissie
September 2019 –            Schetsen en tekenen van de bouwplannen
Najaar 2019          –            Voorstel naar College van B&W
Eind 2019              –            Start formele procedures  (o.a. zienswijzen)
Najaar 2020          –            Start bouw
Medio 2021          –            Oplevering

Vooralsnog is alleen een eerste aanzet gemaakt over het straatbeeld en het bouwvolume. De woningen die hier op de begeleidende foto te zien zijn, dienen alleen ter illustratie!
Straatbeeld:  Zoveel mogelijk bestaande beeld behouden.  Woningen komen aan een parallelweg van de Schoolstraat die achter de bomenrij langs het voormalige Kiësstolp-terrein komt te liggen. Direct achter de bomen komen parkeerhavens langs die parallelweg. Aan de westzijde van de nieuwe parallelweg komen de woningen te liggen.
Bouwvolume: Waarschijnlijk een groep van 5 en een van 6 woningen. De nokhoogte komt iets lager dan de bestaande bebouwing ten noorden van het terrein. Verder nog geen detail gedefinieerd.

Inbreng van de toehoorders:
– Rekening houden met parkeerproblematiek in Schoolstraat. Er zijn al te weinig P-plekken.
– De parkeerstrip die gedeeltelijk op het voetpad ligt, is een tijdelijke oplossing. Gevraagd wordt om een afdoende structurele oplossing.
– De overgebleven voetpadbreedte is te smal voor rollator, kinderwagen of ander vervoermiddel. Dit heeft al tot blikschade geleidt.
– De aanwezige bomen veroorzaken veel overlast doordat ze plakkerige afscheiding op de geparkeerde voertuigen achterlaten. Dat zal ook hinderlijk zijn voor nieuwe bewoners.
Voorstel is om de bomen rigoureus te vervangen voor ander type bomen die géén overlast aan eronder geparkeerde voertuigen veroorzaken.
– Afwatering van het terrein levert bij hevige regenval overlast. M.n. in de noordwesthoek van het opgehoogde terrein waar de aangrenzende percelen beduidend lagergelegen zijn. De oorspronkelijk aanwezige afvoerput is, met het opruimen van het voormalige parkeerterrein van de Kiësstolp, ook volledig verdwenen.
– Er werd door een afgevaardigde van ‘meerseniorenwoningenvelden’ voorgesteld om de woningen alleen aan 55+ toe te wijzen. Dat zou in Velden helpen om een doorstroming op gang te brengen en zo mogelijk ruimte voor jongere gezinnen in bestaande woningen opleveren.
De aanwezige vertegenwoordigers van Woonwenz en de Gemeente zeggen toe om al deze inbreng mee te nemen in de planning. 

Voor de deelname in een werkgroep/bewonerscommissie, waarvoor Woonwenz en de Gemeente opriepen, hebben zich tenminste twee bewoners van de Schoolstraat aangemeld. Mogelijk zal ook een afvaardiging van de initiatiefgroep ‘meer seniorenwoningen Velden’ deelnemen. Natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerden welkom voor deelname in deze commissie.
De Dorpsraad zal eveneens met een vertegenwoordiging in de commissie zitting nemen. Communicatie van de bewonerscommissie naar de dorpsbewoners over het verdere verloop en voortgang van de plannen zal via de Dorpsraad Velden plaatsvinden. Die zal er voor zorgdragen dat de informatie via haar website, facebookpagina en het dorpsblad verspreid wordt.

Toewijzingsbeleid:
De woningen worden regionaal toegewezen! Wie op termijn in aanmerking wil komen voor een van de woningen moet, liefst al geruime tijd, ingeschreven staan.

Inschrijfproces:
U kunt terzijnertijd alleen in aanmerking komen om een van deze woningen te huren als u ingeschreven bent. Hoe u moet handelen om u in te schrijven heeft Woonwenz omschreven.
Die gedetailleerde informatie kunt u vinden op
http://dorpsraadvelden.nl/inschrijven-bij-woonwenz/

Inschrijven kan via de website:   https://www.thuisinlimburg.nl/inschrijven/inschrijven/          
Uw voorkeur voor wonen in Velden kunt u aangeven via de website. De inschrijving zal naar Woonwenz doorgeleid worden en u ontvangt een bevestiging van Woonwenz.

Informatie over de algemene voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning vindt u op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/sociale-huurwoning-voorwaarden