Storende fout in de Kalender

Beste Veldenaren,

Er blijkt een storende fout te zijn opgenomen in de kalender 2017.
Afgelopen zaterdag 6mei zou volgens de kalender de grijze container leeg gemaakt worden, echter de ophaaldiensten hebben gewoon de donderdag 4mei hun ronde gemaakt.
Vele Veldenaren hebben dit gelezen en hun grijze container donderdag niet aan de weg gezet. Dit heeft geleid tot vele telefoontjes naar ons maar vooral naar de gemeente.
Nu kunnen wij wel gaan zoeken naar een schuldige maar het leed is geschied. Wij hopen dat u toch uw huisvuil kwijt kunt in de container, en raden iedereen aanet afval gewoon in de container te verzamelen. Misschien is bij de buren nog plaats.
Onze welgemeende excuses voor het ongemak.

vriendelijke groet

Dorpsraad Velden

“Velden Samen Schoon”

Zaterdag 13 mei is het weer zover. Onder het motto “Velden Samen Schoon” organiseren het St. Sebastianusgilde en de Dorpsraad Velden samen weer een ‘prikactie’ om het zwerfafval in het dorp in te zamelen.

Alle inwoners van Velden wordt gevraagd om mee te helpen bij een inzamelronde door het dorp. Want ook hier geldt dat vele handen licht werk maken.

Even vóór 10:00 uur komen we bij De Vilgaard bij elkaar om te starten met het inzamelen.  We verwachten natuurlijk ook jou aan de start.

Geschikte kleding zoals handschoenen en natuurlijk ook een oranje hesje met de opdruk Velden Samen Schoon zal aan de start verstrekt worden.
Na het uitreiken van het benodigde gereedschap en attributen zoals een grijper, plastic zakken en inzamelkarretjes, zullen de deelnemers in groepjes aan de slag te gaan in het aan hun toegewezen dorpsdeel.  We verwachten dat iedereen tegen 12:00 weer terug zal zijn bij de Vilgaard waar de koffie met vlaai dan klaar staat.

Kom jij ook???   😛
Zaterdag 13 mei   –   9:45 verzamelen bij de Vilgaard.

 

Opgeven kan via Velden Samen Schoon

Uitkomsten Dorpsgesprek terugkoppelsessie

DOP Velden 2017

Uitkomsten Dorpsgesprek 20 maart 2017

Bijgaand treft u een overzicht van de aangereikte 18 aandachtspunten, ideeën en voorstellen voor het nieuwe Dorp Ontwikkelings Plan aan, in volgorde van uitgesproken voorkeuren. De top 5 is in blauw weergegeven en zal prioriteit krijgen in behandeling en bij de vorming van werkgroepen.

Natuurlijk bent u van harte welkom om deel te nemen in een van de te vormen werkgroepen om zo uw bijdrage te leveren aan de toekomst van Velden.
Een mailtje aan Dorpsraad Velden is voldoende!
De tijdens de terugkoppelsessie op 20 maart 2017 getoonde presentatie is te downloaden vanaf de website van de Dorpsraad Velden: [DOP2017]
Ook de gepresenteerde terugblik op het DOP2012 tabel is te downloaden.

  Omschrijving voorkeuren Top 5
8 Verkeerswerkgroep voor gesignaleerde verkeerspunten 9 1
1 Woonbehoeftenonderzoek en stimuleren van woonprojecten starters of innovatieve woonvoorzieningen 7 2
18 Dijkversterking en verlegging 7 2
2 Verfraaien buitengebied (entrees dorp, maasoever, onderhoud bermen) 6 3
13 Samenwerking en communicatie Huis van de Wijk Velden 6 3
3 Verfraaien kern dorp (evenementenlocatie, verwijzing parkeren, hondenuitlaatpaden, straatmeubilair, aanpak zwerfafval) 5 4
14 Bereikbaarheid Landbouwontwikkelingsgebied Schandelo 5 4
11 Dagvoorziening voor mensen met geheugenverlies 4 5
5 Onderzoek behoeften verenigingsactiviteiten 3 6
4 Collectieve aanpak scheiding hemelwater van afvalwater 2 7
6 Overleg met verenigingen in Velden t.b.v. samenwerking, afstemming en werven & behouden van vrijwilligers 2 7
7 Accommodatieplan Velden 2 7
10 Multidisciplinair gezondheidscentrum Velden (zorg en welzijn) 2 7
16 Samenwerkingsverband gemeenschap, ondernemers, woningstichting en gemeente 2 7
17 Duurzaamheidscollectieven en plan energietransitie, collectieve nieuwe energiebronnen 2 7
9 Buurtvervoer Velden 1 8
12 Centraal ontmoetingspunt voor alle inwoners Velden 1 8
15 Toeristisch plan Velden 1 8