Dorpontwikkelingsplan DOP2017


De dorpsraad is opgericht met als doel de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap te bevorderen, met behoud van het dorpskarakter. In 2011 is de dorpsraad begonnen met het ontwikkelen van het DOP2012 – het toenmalige dorpontwikkelingsplan. In een terugblik DOP2012 tabel  hebben we de doelstellingen van toen weergegeven en aangegeven (tekst kleur) welke gerealiseerd, nog in behandeling dan wel onvoltooid zijn.

Nu, na 5 jaar, is de basis gelegd voor een nieuw plan DOP2017 door het opnieuw onderzoeken van wensen en ideeën in gesprekken met verenigingen, ondernemers, zorgaanbieders en bewoners en door te overleggen met de gemeente.
De informatie uit deze gesprekken heeft de werkgroep DOP vertaald naar 5 thema’s en enkel sub-thema’s.
De eerste uitkomsten zijn terug te vinden in de presentatie DOP2017 en in samenvattende overzichtlijst die is weergegeven in bericht Uitkomsten Dorpsgesprek terugkoppelsessie
Het dorpontwikkelingsplan zal in de volgende pagina’s worden toegelicht. [nog te voltooien]

De dorpsraad heeft, net als in 2012, gekozen voor een plan waarin de inwoners zoveel mogelijk de voorstellen zelf uitwerken in plaats van deze te laten oplossen door de gemeente. Dat was en is de kracht van Velden, waarin van oudsher veel zaken door de Veldenaren zelf zijn opgepakt en uitgevoerd. We hopen op voldoende engagement en inzet om de geplande voornemens te realiseren via werkgroepen waar u zich ten alle tijde voor kunt aanmelden: info@dorpsraadvelden.nl