Categorie: Wonen

 • Start verhuur woningen in de Schoolstraat

   Zorg dat je er bij bent! Woonwenz is gestart zijn met de verhuur van de nieuwe woningen aan de Schoolstraat. Dit verloopt via het verhuurplatform Thuis in Limburg ( www.thuisinlimburg.nl ) Woningen worden veelal toegewezen op basis van inschrijfduur maar er komen ook een paar woningen van dit project online die we toewijzen aan de […]

 • Bouwplannen Veerweg

  Bouwplannen Veerweg

  Woningbouw aan de Veerweg in Velden. Op basis van de ‘Notitie verkoopbaarheid binnenstedelijke locaties’ van de gemeente Venlo is inzicht verkregen in de locaties welke verkocht kunnen worden ten behoeve van woningbouw. Eén van deze locaties betreft een perceel aan de Veerweg te Velden. ​De gemeente wil op het perceel waar de voormalige bibliotheek stond […]

 • Weidsvelden

  Weidsvelden

  In samenwerking met de Dorpsraad Velden en de Gemeente Venlo heeft Ruimte voor Ruimte Limburg op 13 september jl. haar plannen in Velden gepresenteerd. Omdat “Wonen in Velden” in een eerder gehouden enquête het meest gevraagde thema was, wilden we als dorpsraad graag meewerken aan zo’n informatieavond.De opkomst bij de informatieavond in de Vilgaard was […]