Verkeer


Veiligheid, verkeer en parkeerbeleid:

Al jaren klagen bewoners van 8 verschillende belangengroepen en Veldense ondernemers bij de gemeente Venlo over de zorgelijke verkeerssituatie die is ontstaan door de te krappe infrastructuur en het achterstallige onderhoud van de wegen.

     

Bewoners en ondernemers zijn van oordeel dat de huidige infrastructuur niet berekend is op de recente uitbreiding (ruim 100 woningen  in het Villigerveld) en toekomstige uitbreiding van het aantal woningen (39 in Weidsvelden) en de huidige en toekomstige economische expansie  (Biomeiler,  kweek kas Xaam)  in het buitengebied van Schandelo. De staat van onderhoud van de wegen is bovendien slecht tot zeer slecht. Alle woon/werkverkeer, schoolgaande fietsers, vrachtverkeer vanuit Schandelo, pakket-, boodschappen- en maaltijdbezorgers etc. wringt zich door die smalle, slecht onderhouden weggetjes van en naar de N271. Dit alles leidt tot verkeersoverlast en onveilige verkeerssituaties, met name voor fietsers, maar ook voor andere verkeersdeelnemers.

Bewoners, ondernemers en Dorpsraad hebben de handen ineen geslagen en dat resulteerde in een gezamenlijke presentatie aan wethouder Marij Pollux en haar ambtenaren, verzorgd door Pim Brands ( zie ook de facebooksite van de Dorpsraad) . De gemeente gaat begin april samen met belanghebbenden de knelpunten bekijken. In een gezamenlijk vervolgoverleg wordt bekeken welke acties er nodig zijn en wanneer die gaan plaatsvinden. Wordt vervolgd!

Reageren, suggesties? : info@dorpsraadvelden.nl