Velden Samen Schoon


“Velden Samen Schoon”

Wie wil er niet wonen in een mooi en schoon dorp?

De aanblik van het vele zwerfvuil, blikjes, plastic en papier is voor velen een doorn in het oog.

Het Sint Sebastianusgilde, De Dorpsraad, vrijwilligers en Gemeente hebben de handen in elkaar geslagen om ons mooie dorp permanent vrij te houden van zwerfafval.

Al geruime tijd wordt door een aantal vrijwilligers op eigen initiatief een deel van het dorp frequent schoongehouden. Dit fantastische initiatief verdient navolging, immers Velden is te groot om dit met slechts een paar vrijwilligers permanent schoon te houden.

Gezamenlijk is er een plan van aanpak opgesteld om dit doel te bereiken. Hiervoor is de hulp nodig van  de inwoners van Velden.

In grote lijnen ziet het plan er als volgt uit:

 • De inwoners bewust maken van het nut en de noodzaak van het schoonhouden van ons dorp. Onder andere door educatie op de basisschool over hoe om te gaan met afval.
 • Stimuleren van:
  • meldingen afvaldumping,
  • preventie zwerfafval
  • schoonmaakacties na evenementen
  • zoveel mogelijk inwoners betrekken bij de actie
 • Velden, inclusief buitengebied opdelen in verschillende deelgebieden en elk deelgebied koppelen aan een groep vrijwilligers die zorgen dat dit gebied schoon blijft.
 • Afhankelijk van de behoefte zal er 2x per jaar een grote gezamenlijke schoonmaakactie worden gehouden3955a0abb4d150b2f586bdd7cb0abadfendlcmYzLmpwZw==.jpg_500x500Coördinatie van de schoonmaakacties ligt in beginsel bij de Dorpsraad en de afdeling Maatschappelijke betrokkenheid van het Sint Sebastianusgilde.

  Gilde en Dorpsraad zorgen samen met de gemeente voor het ter beschikking stellen van alle benodigde faciliteiten zoals veiligheidsvestjes, handschoenen, vuilniszakken en grijpstokken.

  Vanaf eind 2013 krijgt de gemeente Venlo van het Rijk een bedrag van € 1,19 per inwoner voor de extra aanpak van zwerfafval. Politiek is aangegeven dat men dit geld zoveel mogelijk in wil zetten voor participatie.

  Hierbij krijgen organisaties binnen de gemeenschap de mogelijkheid om dit op te pakken en hiervoor een vergoeding te krijgen. Voor Velden zal dit ca. € 5000,– per jaar bedragen. Hiervoor zal met de gemeente een contract worden afgesloten met een looptijd van 5 jaar.

  De vergoeding die Velden ontvangt kan worden gebruikt voor het vergroten van  de leefbaarheid en verfraaiing van het dorp. Iedereen kan hiervoor ideeën aandragen bij de Dorpsraad. Gilde en Dorpsraad besluiten op basis van de ingediende ideeën over de uiteindelijke besteding.

  De officiële start van de actie “Velden Samen Schoon” is op

  Zaterdag 2 mei om 9.30 bij BMV De Vilgaard.

  Dit is ook tevens de start van de eerste grote gezamenlijke schoonmaakactie. Deelnemers starten vanaf BMV De Vilgaard naar verschillende deelgebieden Elke deelnemer krijgt gratis een veiligheidsvest. Verder zullen er kaarten beschikbaar zijn van verschillende deelgebieden, een aantal grijpstokken, vuilniszakken en een golfkar voor opslag.

  Aanmelden als vrijwilliger kan per e-mail naar de Dorpsraad info@dorpsraadvelden.nl. Aanmelden kan ook op zaterdag 2 mei aanstaande tijdens de officiële start. Vermeld even als je een voorkeur voor een bepaalde straat, wijk, of gebied hebt. Bijvoorbeeld om die samen met een groep buren of vrienden onder handen te nemen.

  We doen een beroep op alle inwoners in Velden, meld je massaal aan om deze mooie actie   “Velden Samen Schoon”   tot een succes te maken.

   

  Sint Sebastianusgilde en Dorpsraad

  Velden  april 2015