Maas+Velde Nieuwsbrief 4 | 2024


Bijgaande Nieuwsbrief ontving de dorpsraad van Stg. Maas+Velde.
Die willen we graag met u delen. Meer details vindt u in de verwijzingen.

Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen in en over ons
Veldense Maasdal.
Voel u vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere betrokkenen.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via het contactformulier.

apr. ’24 – Reageren op de NRD

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is begin april af. Dan gaat dit document ter inzage en volgt het formele proces hiervoor. Iedereen krijgt zes weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Tijdens de informatiebijeenkomst in maart komt het waterschap toelichten hoe dat dit proces in zijn werk gaat. 

mrt. ’24 – Informatiebijeenkomst

Op maandag 25 maart organiseert het waterschap een informatiebijeenkomst waarin wordt toegelicht welke oplossingsrichtingen ze verder willen gaan onderzoeken. Dit is beschreven in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Ook staat erin welke milieueffecten nog worden onderzocht, zoals bijvoorbeeld de invloed op water, bodem en leefomgeving. Het document legt daarmee een basis voor de milieueffectrapportage (MER). Na de onderzoeken uit de MER wordt er pas een keuze gemaakt tussen de mogelijke oplossingsrichtingen.

De inloop is vanaf 19:15 uur. De informatiebijeenkomst begint om 19:30 uur en duurt tot ongeveer 21:30 uur. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan.

Locatie: Het Wapen van Velden, Rijksweg 101 Velden

AANMELDEN KAN HIER

feb. ’24 – Werkgroepen deelgebieden bij elkaar

De afgelopen periode is samengewerkt met het waterschap en daarbij werden verschillende oplossingsrichtingen in beeld gebracht. In februari kwamen de verschillende werkgroepen uit de vijf deelgebieden bij elkaar in Grubbenvorst. Hier werd iedereen voor het eerst geïnformeerd over de mogelijkheden in de andere deelgebieden.

1.png


feb. ’24 – Video over proces en participatie

Tijdens ons laatste informatiebijeenkomst zijn opnames gemaakt over het proces en de participatie. Omgevingsmanager Sjoerd Haitsma legt in deze video uit welke stappen project Vierwaarden allemaal doorloopt en hoe de omgeving mee kan denken.

Bekijk video: https://www.youtube.com/watch?v=NaBnfQsFycs

2.png

feb. ’24 – Vastgesteld Ontwikkelkader Vierwaarden

Eind januari heeft het College van burgemeester en wethouders van Gemeente Venlo heeft het Ontwikkelkader Vierwaarden vastgesteld. Het kader biedt handvatten om toekomstig keuzes binnen de Maasvallei te toesten op de visie voor de lange termijn. Onze werkgroep planvorming heeft meegewerkt aan het opstellen hiervan. Zo zijn omgevingskwaliteiten, opgaven en kansen gedefinieerd voor Velden. Net als bij Venlo-Noord en Arcen-Hertogbroek.

Lees hier het Ontwikkelkader

3.png

Stichting Maas+Velde | https://www.maasplusvelde.nl/ | maasplusvelde@gmail.com