Vergroening en verduurzaming:


In het kader van het bevorderen van de leefbaarheid in de Veldense gemeenschap wil de Dorpsraad ook aandacht schenken aan vergroening, verduurzaming en verbinding tussen de bewoners. Ruim vóór Kerst 2023 heeft de Dorpsraad daarom aan enkele pleinen een gratis kerstboom aangeboden. Bewoners moesten hem samen afhalen, opzetten, optuigen en er een leuke gezamenlijke activiteit bij bedenken en organiseren. Op het Prof. Jansenplein heeft men onder de sfeervolle kerstboom een gezellig samenzijn georganiseerd. Iedereen deed mee en droeg zijn steentje bij. Dit resulteerde in een verdieping van het contact tussen de bewoners onder het genot van een hapje en een drankje. Er is inmiddels ook een buurtapp gemaakt. Bewoners vinden het geweldig en willen meer organiseren. Het openbaar groen op het plein is nu aan de beurt voor een opknapbeurt: vergroenen, verduurzamen en vooral zó inrichten dat het uitnodigt tot onderling contact.

De Dorpsraad wil behulpzaam zijn bij het vergroenen en verduurzamen van het openbaar groen (dus niet de voortuintjes) van de Veldense pleinen. Bewoners van het Prof. Jansenplein hebben contact gelegd met de gemeente over de voorwaarden en de mogelijkheden van subsidie. Doel is dus het vergroenen en verduurzamen van het openbaar groen op het plein en het bevorderen van verbinding tussen de pleinbewoners. Wilt u dit ook voor uw plein gaan organiseren, wilt u meedoen, wilt u meer weten?  Neem dan contact op met:

Frans Giebelen
Prof. Jansenplein 12
06 13014963
fsgiebelen@gmail.com

Mochten zich genoeg pleinen aanmelden, dan kunnen we er ook een wedstrijdelement compleet met media aandacht aan verbinden. Welk plein wordt het meest groene, meest duurzame en meest gezellige plein van Velden. Aanmelden vóór 15 juni bij Frans Giebelen.

De boom staat netjes getuid en voorzien van lampjes. Een boom mét ballen!