Uitnodiging Mantelzorgbijeenkomst


Niet Aangeboren Hersenletsel

In deze bijeenkomst krijg je handvaten en tips rondom de zorg voor iemand met NAH.  Daarnaast ontvang je informatie over de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van extra ondersteuning: waar kun je terecht voor welke vragen.

Ans Coppus (zorgbemiddeling) en Emmy Janssen (medebehandelaar Hersenz bij SGL) verzorgen deze bijeenkomst.

Deze cursus is niet bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie.

Ben je erbij?

Dinsdag 12 april
Tijd:
 13.30 – 15.00 uur
Locatie: Zwanehaof.
Reigerstraat 2, 5912 XN Venlo

Kosten: geen

Aanmelden: kan bij voorkeur via isbmantelzorgvenlo@incluzio.nl o.v.v.
“di 12 april, bijeenkomst NAH,, je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer”.
Of bel naar: 06-20765521

Vol = vol

Indien de op dat moment geldende maatregelen het niet mogelijk maken om de bijeenkomst fysiek te organiseren, zal die digitaal worden aangeboden.

Bij aanmelding voor deze bijeenkomst registreren wij je gegevens in ons mantelzorgbestand.