Tag: Woonwenz

  • Inschrijven bij Woonwenz

    Deze mededeling, met daarin alle aangegeven links, kunt u ook downloaden als .pdf via de volgende link.

  • Bouwplannen Woonwenz in Schoolstraat

    Bouwplannen Woonwenz in Schoolstraat

    Samenvatting voorlichtingsavond m.b.t. nieuwbouw in Schoolstraat Woonwenz en de Gemeente Venlo zijn samen plannen aan het maken voor het realiseren van elf levensloopbestendige sociale huurwoningen aan de Schoolstraat in Velden. Een eventuele huurprijs is nog niet vastgesteld.Woonwenz zal in de week van 21 – 27 april 2019 een mededeling in het dorpsblad publiceren met daarin […]