Omgevingsvisie Velden 2040


Beste inwoners van Velden,

Op 22 april kregen wij van de gemeente Venlo het volgende –
door ons wat ingekorte en enigszins aangepaste bericht:

De gemeente Venlo is bezig met het opstellen van de Omgevingsvisie oftewel: hoe moet Velden er in 2040 uitzien qua woningbouw, ouderenzorg, voorzieningen, duurzaamheid, infrastructuur, verkeer, veiligheid, ondernemen, groen/natuur etc. Wat is er in 2040 nodig? Wat moet er gerealiseerd worden, om de leefbaarheid in Velden optimaal te maken/houden?

Momenteel worden de gebiedsuitwerkingen – de zgn. gebiedsprofielen – gemaakt. Deze worden verwerkt in de Omgevingsvisie, die in het najaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het gebiedsprofiel is een uitwerking op hoofdlijnen (strategisch niveau).

Voor het maken van de gebiedsuitwerkingen gaat de gemeente in gesprek met alle wijken en dorpen. Op 30 mei a.s. wil de gemeente met een delegatie van Velden, Lomm en Arcen aan tafel. We gaan in verschillende tafels uiteen waar dan steeds een gebied centraal staat. Dus met Veldenaren die op één of meerdere onderwerpen een visie voor 2040 hebben en die die visie ook kunnen onderbouwen, wordt dan specifiek over het dorp Velden gesproken. Bij aanvang van de sessie is ook de gelegenheid om visie en behoeften toe te lichten.

De bijeenkomst wordt hoogstwaarschijnlijk gehouden op 30 mei 2024 in de avond. Exacte tijdstip en locatie worden tijdig bekend gemaakt. Vooralsnog kan de datum van 30 mei in de agenda’s worden genoteerd.

Om een goede discussie rondom een kaart te kunnen voeren, wil de gemeente vanuit Velden zo’n 8 tot 10 (max) personen uitnodigen. Personen die vanuit een breed perspectief naar dorp en de opgaves die daar liggen kunnen kijken (woningbouw, ouderenzorg, voorzieningen, duurzaamheid, infrastructuur, verkeer, veiligheid, ondernemen, groen/natuur etc.). Aan de Dorpsraad heeft de gemeente gevraagd om Veldenaren met een goed onderbouwde visie hiervoor te benaderen, zodat de gemeente hen kan uitnodigen.  De gemeente denkt hierbij vooral aan al betrokken bewoners/vrijwilligers vanuit bijvoorbeeld de werkgroepen maar zeker ook aan andere bewoners die een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Wellicht is het een idee om ook te zoeken naar bewoners die niet nu al actief zijn, denk aan jongeren of bewoners met een migratie-achtergrond, enz.

Als Dorpsraad vragen wij jullie om naar ons te reageren en aan te geven welke visie jullie op welke onderwerpen hebben.  Graag gaan wij als Dorpsraad met belangstellenden in gesprek. Wij zullen dan een selectie maken als er meer belangstellenden zijn dan plekken.  De Dorpsraad wil benadrukken, dat het weinig zin heeft om bij deze bijeenkomst “alleen te komen luisteren”. Er wordt een actieve bijdrage verwacht.