Huis van de Wijk


Heeft u vragen of hulp nodig?

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO heeft als doel dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Of om andere mensen te blijven ontmoeten? Of geeft u mantelzorg? Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft kan een beroep doen op de WMO. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn.

Informatie en Advies (I&A)

Wilt u weten waar u een algemeen voorziening kunt vinden of denkt u dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft?

Bij Informatie & Advies vindt u een luisterend oor, iemand die even meekijkt of meedenkt. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen u op weg. Het kan gaan om uw woonsituatie, inkomen, welzijn, zorgdraag of iets anders.

Eenvoudige vragen zoeken ze samen met u uit, bij meer ingewikkelde vragen zoeken ze voor u de juiste instantie of ze verwijzen u naar het sociaal wijkteam in uw buurt.

Er zijn geen kosten aan verbonden en u kunt zonder afspraak binnenlopen, u bent van harte welkom!

I&A, De Witte Kerk

Het Informatie- en Adviespunt in Huis van de Wijk De Witte Kerk is geopend op:

  • Maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur
  • Woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Loop gerust eens binnen bij Informatie & Advies bij u in de buurt, bellen kan ook. Tel: 088 – 298 76 53


Sociaal Wijkteam

Kan u vraag niet beantwoord worden door Informatie & Advies, dan wordt u doorverwezen naar het maatschappelijk werk of het sociaal wijkteam van de gemeente.

Het Sociaal Wijkteam is ook te bereiken via de gemeente Venlo:

Telefoonnummer 14077 (u heeft uw burgerservicenummer nodig)
of online via   Www.venlo.nl (zorg en ondersteuning)


Open Inloop

Wilt u met andere uit uw dorp samen gezellig iets doen, bijpraten en/of eten, dan kunt u terecht blij de Open Inloop.

Open Inloop Velden, BMV De Vilgaard

Iedere maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.30 en 16.30 uur
Maaltijd: 12.30 uur
Tel: 06-13 08 57 65
Mail openinloopvelden@huisvandewijk.nl