Maas+Velde Nieuwsbrief 3


logo.png

Nieuwsbrief 3 | 2023

Beste relatie,

Het jaar 2023 was voor stichting Maas+Velde een productief jaar vol participatie en samenwerking met betrokken stakeholders. Onze stichting is voor en door mensen uit Velden. Wij willen iedereen bedanken voor jullie inzet. Wij wensen jullie fijne feestdagen en een voorspoedig 2024!

Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen in en over ons Veldense Maasdal.

Voel u vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere betrokkenen.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via het contactformulier.

nov. ’23 – Informatiebijeenkomst

Het ontwerpproces voor Vierwaarden is in volle gang. Op  maandagavond 20 november vond er weer een informatiebijeenkomst plaats in de BMV om bewoners en belangstellenden te informeren over de laatste stand van zaken. Na een korte inleiding en tijdslijn met acties tot heden door onze voorzitter, werd stilgestaan bij het ontwikkelkader vanuit Gemeente Venlo en daarna gaf Waterschap Limburg een presentatie. Na afloop was er ruimte voor dialoog rondom tekeningen die opgehangen waren aan de muur. De tekeningen zijn nadrukkelijk schetsontwerpen en de laatste stand van zaken na twee ontwerpateliers.

Bekijk volledige prestatie: https://drive.google.com/file/d/1rt5JokyeMSbHBHWF8KminLBVY6C4GzOl/view?usp=sharing

Bekijk getoonde tekeningen: https://drive.google.com/drive/folders/1J4xwU-sAazG0EG4Hh_GbblpWR_lYPnxN?usp=sharing

MV - 2023-11-20 - Tijdslijn met acties tot heden.png
media.png

Video over de opgaven van project Vierwaarden

In deze video legt gebiedsregisseur Keesjan van den Herik uit welke opgaven er allemaal zijn voor project Vierwaarden.

Bekijk video: https://www.youtube.com/watch?v=_0mh9C0qY00

Video waterschap.jpg

Planning en fasering project Vierwaarden

tijdlijn-02-def_1.png

Verkenning (2023 – 2026)– In de verkenning worden de mogelijke oplossingsrichtingen per gebied onderzocht. Planuitwerking (2026 – 2029) – In de planuitwerking worden alle voorbereidingen getroffen voor de realisatie. Het ontwerp van het voorkeursalternatief wordt verder gedetailleerd uitgewerkt en de vergunningen worden aangevraagd. Ook zoeken we in deze fase een aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden. Realisatie (2029 – 2032) – In de laatste fase van het project worden de maatregelen gerealiseerd. Nu gaan we echt aan de slag met de werkzaamheden in de gebieden. Wij zullen u tijdig informeren over de planning en uitvoering van werkzaamheden.

Lees meer over de verschillende fasen: https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/gebiedsontwikkeling-vierwaarden/projectinformatie-vierwaarden-0/planning-participatie/

Volgende informatiebijeenkomst in maart ‘24

Begin 2024 staat een laatste ontwerpateliers op het programma. Daarna gaat het waterschap aan de slag met het uitwerken van alternatieven voor het hele projectgebied. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft welke oplossingen het waterschap verder onderzoekt en welke afvallen. Dan wordt er ook weer een informatiebijeenkomst georganiseerd in BMV De Vilgaard.

Samenwerking gebiedsontwikkeling Vierwaarden officieel bekrachtigd

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen de betrokken overheden: Gemeente Venlo, Gemeente Horst aan de Maas, Provincie Limburg en Rijksoverheid officieel de samenwerking binnen het project.

Samenwerkingsovereenkomst.jpg

Europees geld voor hoogwaterbestrijding en vergroten waterveiligheid

De komende drie jaar wordt tijdens het Interreg project Flash Flood Breaker gewerkt aan het beter voorbereiden van burgers en bedrijven en het verbeteren van de hoogwater voorspellingen. Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg gaat samen met 12 partners uit Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk werken aan het bestrijden van hoogwater en het vergroten van de waterveiligheid. Met de goedkeuring door Interreg North-West Europe (NWE) ontvangt het project 6 miljoen euro. Begin 2024 gaat Flash Flood Breaker van start.

Lees hier voor meer info: https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2023/december/europees-project-waterveiligheid/

Stichting Maas+Velde | https://www.maasplusvelde.nl/ | maasplusvelde@gmail.com

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een reply met afmelden.