Maas+Velde Nieuwsbrief 2


Bijgaande Nieuwsbrief ontving de dorpsraad van Stg. Maas+Velde. Die willen we graag met u delen. Meer details vindt u in de verwijzingen.

Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen in en over ons Veldense Maasdal.
Voel u vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere betrokkenen. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via het contactformulier

Nieuwsbrief 2 | 2023

Informatieavond

Op 23 mei j.l. vond weer een informatiebijeenkomst voor Vierwaarden plaats in BMV de Vilgaard. Tijdens deze avond werd door Waterschap Limburg een presentatie gegeven. Aansluitend had de werkgroep planvorming van Stichting Maas+Velde thematafels bedacht om samen van gedachten te wisselen over wat willen we wel en wat niet in ons Maasdal.

Klik hier voor de presentatie van het Waterschap.

Klik hier voor de terugkoppeling en opgehaalde input vanuit de thematafels.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond met zo’n 135 aanwezigen. Bij de vier thematafels werd goed meegedacht en input gegeven aan de hand van de ontwikkelde posters met voorbeeld foto’s.

  

Manifest Planvorming definitief vastgesteld

Na de informatieavond op 23 mei is het manifest van Stichting Maas+Velde door onze werkgroep planvorming definitief vastgesteld
met de input tot een nieuwe versie waarin alle uitgangspunten tot zijn recht komen.

Klik hier voor het manifest.

 

Inloopmoment

Waterschap Limburg organiseert in het kader van project Vierwaarden op verschillende locaties inloopmomenten. Voor Velden is dat donderdag 21 september van 14 tot 18 uur in BMV De Vilgaard. Tijdens een inloopmoment is het waterschap met een deel van haar team aanwezig en kunnen mensen een kort gesprek aangaan of vragen stellen. Er is geen plenair programma of presentatie, het is echt vraaggestuurd. Heeft u vragen die niet kunnen wachten, neem dan contact op met omgevingsmanager Sjoerd Haitsma via 088–8890100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

 

Ontwerpsessie + input voor Velden

Naast het inloopmoment wordt er ook een ontwerpsessie gepland voor verdere verdieping. De exacte datum is nog niet bekend en wordt waarschijnlijk nog voor de zomer gecommuniceerd. Iedereen kan meedoen en meedenken. Vanuit onze werkgroep planvorming wordt alle input vanuit de thematafels tijdens de informatiebijeenkomst ingebracht. Ook is er eerder door de Dorpsraad een onderzoek geweest naar de toekomstige wensen voor ons dorp. De ‘Maas gerelateerde’ input hiervan is ook overgenomen. Kom zelf participeren tijdens de ontwerpsessie of mail ons als je nog een belangrijk aspect mist via maasplusvelde@gmail.com.

 

Het project Vierwaarden bevindt zich na de startfase in de zogenaamde analysefase.

Klik hier voor de volledige planning van alle fasen.

 

Calamiteiten draaiboek voor Velden

Het proces om met Gemeente Venlo tot een maatwerk calamiteiten draaiboek voor Velden te komen is gelukkig weer een stap verder. Tot en met het eerste kwartaal van dit jaar liep het helaas wat stroef. Met nieuwe taakhouders vanuit de gemeente zijn praktische afspraken gemaakt voor korte en lange termijn. Ook wordt er binnenkort met Waterschap Limburg een verdiepingsslag gemaakt. Concreet dient er in het najaar een definitief draaiboek te zijn dat voorziet in een maatwerk aanpak voor ons dorp. Een waarin zowel Stichting Maas+Velde als Gemeente Venlo zich erkennen en waarin praktische afspraken worden geborgd. Zo lang het project Vierwaarden nog niet heeft gezorgd voor definitieve bescherming blijft dit een belangrijke document in geval van hoogwater.

Klik hier voor de Raadsinformatiebrief van Gemeente Venlo.

 

Stichting Maas+Velde | https://www.maasplusvelde.nl/ | maasplusvelde@gmail.com
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een reply met afmelden.