Lintjesregen 2024 Velden


Dit jaar heeft burgemeester Antoin Scholten 23 gedecoreerden verrast tijdens de traditionele Lintjesregen. Drieëntwintig inwoners van de gemeente Venlo mogen zich voortaan lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.
Zes daarvan komen uit Velden:

 

LID: de heer H.M. (Huub) van Lipzig (67)

De heer Van Lipzig is sinds 1972 vrijwilliger en bestuurslid van 1998 tot 2007 van muziekvereniging Fanfare in Velden. Hij was verantwoordelijk voor de organisatie van de ‘uittochten’. Hij is actief bij het ophalen van het oud papier en hij organiseert de jaarlijkse pot-grondactie. Ook fungeert hij als verbinder met de dorpsraad en de schutterij.
Verder was hij lid van verschillende commissies waaronder de Caecilia-commissie en de sponsorcommissie. Vanaf 2009 is de heer Van Lipzig mede-initiatiefnemer, medeoprichter, bestuurslid en penningmeester van 2012 tot heden van de stichting Dorpsraad in Velden.
Hij is bepalend in het gezicht en het functioneren van het gremium. Hij realiseert de jaarlijkse kerstboom in het dorp, geeft de dorpskalender uit en realiseerde de plantenbakken in het dorp. Sinds 2014 is de heer Van Lipzig bestuurslid van Schutterij Sint Andreas in Velden.
Hij is actief als buksmeester en verantwoordelijk voor de wapenvergunning, de munitie en de trainingen.

 

LID: mevrouw J.H.G. (Jacqueline) Rutten (63)

Mevrouw Rutten is sinds 1989 vrijwilliger bij Jeugdclub John F. Kennedy in Velden. Een vereniging speciaal voor kinderen. Zij was en is medeorganisator van activiteiten en evenementen, leider van kindergroepen, begeleider tijdens kampen en weekenden, zij is lid van de kookstaf, lid van de werkgroep kamp en materialen. Zij verzorgt wekelijks het wassen van alle handdoeken, vult de voorraad aan en maakt schoon. Ook is zij medeorganisator van de Kennedy-dag. Een jaarlijkse activiteit voor alle leden en van alle activiteiten die door de vereniging voor heel Velden georganiseerd worden.

 

LID: de heer H.J.R. (Henny) Hegger (73)

De heer Hegger is sinds 2001 vrijwilliger bij Joekskapel Noeijt Thoês in Velden en vanaf 2009 ook secretaris. Daarnaast is hij voorzitter van de reiscommissie, sinds 2012 is hij reserve-dirigent en hij fungeert als presentator bij de optredens. Ook verzorgt hij de communicatie naar de leden en andere verenigingen. Vanaf 2008 is hij vrijwilliger bij de Stichting Sociaal Café Groot Venlo in Velden. Hij treedt op als presentator en entertainer bij de twee ontmoetingsavonden per jaar voor mensen met een beperking. Hij is sinds 2011 bestuurslid van de Zonnebloem, afdeling Velden. Hij verzorgt de intake van nieuwe leden en koppelt hen aan vrijwilligers. Daarnaast coördineert hij de jaarlijkse loterij, organiseert hij mede de grote zomeractiviteit en treedt hij op bij diverse activiteiten. Vanaf 2022 is hij vrijwilliger bij het Medisch Centrum VieCuri in Venlo. Hij ondersteunt ouderen, biedt hun een luisterend oor en onderneemt activiteiten met hen zoals de krant lezen of muziek maken. In de periode van 2010 tot 2019 was hij vrijwilliger bij de Stichting Veldens Boek in Velden. Deze stichting plantte ter gelegenheid van het patroonfeest van de Heilige Andreas een eik. Hij maaide in die tijd het gras rondom de boom. Van 2005 tot 2023 was hij vrijwilliger bij de woon/zorglocatie “de Rozenhof” in Velden. Hij verzorgde de planten en bloemen, bezocht ouderen en zieken, zorgde voor de versiering voor de feestdagen en daarnaast verrichtte hij daar hand- en spandiensten.
Van 2004 tot 2016 was hij mantelzorger van zijn moeder. Hij verzorgde de administratie, deed de boodschappen voor haar en hij begeleidde haar naar de doktersafspraken. Van 1990 tot 2010 was hij ondersteuner van zijn zus. Hij regelde diverse malen de huisvesting en de afspraken met diverse instanties. Daarnaast begeleidde hij haar naar medische afspraken en verzorgde hij de financiële administratie voor haar. Van 1987 tot 2003 had hij diverse bestuursfuncties en was hij vrijwilliger bij de Winkeliersvereniging “Gaer Gedaon” in Velden. Hij organiseerde mede de paardenmarkt en diverse andere evenementen. In de periode van 1979 tot 1993 was hij mede-initiator/oprichter en bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Dorpsplein in Velden. Hij was lid van de braderiecommissie en hij zorgde voor de advertenties. Daarnaast onderhield hij de contacten met diverse verenigingen en de gemeente.

 

LID: de heer W.J.K. (Pim) in ‘t Zandt (44)

De heer In ’t Zandt is sinds 1996 vrijwilliger en bestuurslid (vanaf 2004) én voorzitter (vanaf 2023) van Jeugdclub John F. Kennedy in Velden. Hij beheert de portefeuille technische zaken, in en rondom de club, en begeleidt en organiseert een wekelijkse groepsavond. Daarnaast heeft hij de “Klup van 25” opgericht. Dit zijn voormalig leidinggevende, ouders en andere vrijwilligers die de grote onderhoudsklussen verzorgen en activiteiten verrichten zoals het inzamelen van kerstbomen. Ook zoekt hij naar geschikte locaties voor het opbouwen van alle tenten voor het zomerkamp. Aan het einde van het zomerkamp moet alles weer worden opgeruimd, afgebroken en weer netjes opgeborgen worden in de opslag van het clubgebouw. Ook is hij begeleider van de zomerkampen en ondersteunde hij bij de organisatie van de activiteiten zoals Koningsdag, Sint Maarten, ouderavonden en deelname aan de Gekke Maondaag. Daarnaast ondersteunt hij de penningmeester bij het aanvragen van subsidies.

 

LID: de heer J.H. (Jan) Lucassen (62)

De heer Lucassen is sinds 1993 vrijwilliger bij Muziekvereniging Fanfare in Velden. Hij beheert het verenigingsarchief en het muziekarchief. Hij draagt zorg voor het goede verloop van de repetities en optredens. Hij is lid van de muziekcommissie en bemant de kassa tijdens de concerten. Vanaf 2004 is hij vrijwilliger bij de Stichting Volkscultuur in Velden. Hij schreef mee aan een boek over carnavalsmaandag en droeg bij aan het maken van informatieborden verspreid door de gemeente. Sinds 2005 is hij vrijwilliger bij het Toneelgezelschap Spelenderwijs in Velden. Tot 2017 was hij verantwoordelijk voor de kaartverkoop en sinds 2014 is hij verantwoordelijk voor de financiële administratie.
Vanaf 2010 is hij vrijwilliger bij de r.-k. parochie Heilige Andreas in Velden. Hij fungeert als collectant en telt de opbrengst. Ook coördineert hij de optredens van verenigingen tijdens de missen. Daarnaast is hij sinds 2014 vrijwilliger bij het Openluchttheater in Velden. Hij fungeert als gastheer, bemant de kassa en ondersteunt de penningmeester.

 

LID: mevrouw C.J.M. (Rini) van Maanen-Verrijt (70)

Mevrouw Van Maanen is sinds 1994 mantelzorger van haar echtgenoot die chronisch lichamelijk ziek is. Zij draagt zorg voor zijn lichamelijke verzorging, zij ondersteunt bij het eten en drinken en zij verzorgt zijn medicatie. Ook tijdens haar werkzame leven moest zij regelmatig naar huis om zorg te verlenen. Gesteld wordt door haar dochter, door haar voormalig leidinggevende en oud-collega’s, dat zij door de verleende zorg beperkt heeft kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Vakanties zijn niet mogelijk en ook bezoeken aan familie worden tot een minimum beperkt.
Vanaf 2017 is mevrouw Van Maanen vrijwilliger bij het woon-zorgcomplex Rozenhof in Velden. Dit is een onderdeel van de Zorgroep Noord-Limburg. Deze zorglocatie bestaat uit huurappartementen uitgerust met onder andere een personenalarmeringssysteem.
Zij en haar echtgenoot wonen in de Rozenhof. Naast de zorg voor haar echtgenoot ondersteunt zij daar ook diverse bewoners. Zij brengt een medebewoner naar bed bij afwezigheid van de Thuiszorg, doet boodschappen, ondersteunt bezoeken aan de huisarts, apotheek of het ziekenhuis en zij fungeerde een aantal jaren als kookhulp. Sinds 2020 is mevrouw Van Maanen vrijwilliger bij de Zonnebloem in Velden. Zij legt bezoeken af en is medeorganisator van diverse activiteiten.