Hervestigers in Velden


Maandag 4 maart ontving de Dorpsraad Velden een bericht van de gemeente Venlo met daarin de mededeling dat er binnenkort hervestigers in ‘Grand Hotel Café Woensdag’ (voormalige Hostellerie De Maasduinen) zullen worden ondergebracht voor een tijdelijke periode. De eerste vier Syrische gezinnen van in totaal 19 personen, zullen donderdag 7 maart hun intrek nemen.

Die mededeling heeft ons verrast. Vooral het feit dat het bericht pas zo kort voor het arriveren van de eerste gasten wordt aangereikt. Ook is het ons niet duidelijk of de Veldense gemeenschap al dan niet op een andere manier is of wordt ingelicht over deze huisvesting.
Of er nog meer tijdelijke huisvestigingen op andere plaatsen in de gemeente Venlo op de rol staan is ons evenmin bekend.

De Dorpsraad Velden heeft in principe geen bezwaar tegen de tijdelijke opvang van vluchtelingen, maar vindt het de taak van de Gemeente om haar burgers volledig en tijdig te informeren over alle voor onze dorpsgemeenschap belangrijke zaken.
Wij vinden dat de gemeente hier schromelijk te kort schiet in haar manier van communiceren.

Hervestigers: Nederland nodigt jaarlijks rond de 500 vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. 

 

Het oorspronkelijke bericht van 4 maart:

Beste leden van de Dorpsraad,

In het kader van het wettelijke taakstelling huisvesting statushouders maakt de gemeente Venlo binnenkort gebruik van een zogenaamde hervestigers missie en zijn door het COA 6 Syrische gezinnen aan onze gemeente gekoppeld en ook zijn 6 woningen beschikbaar gesteld door de woningcorporaties.

Op 7 maart zullen de eerste vier gezinnen van in totaal 19 personen tijdelijk een paar dagen tot maximaal een paar weken hun intrek nemen in Hostellerie De Maasduinen in Velden in afwachting van het gereedkomen van hun nieuwe woningen elders in onze gemeente. Naar verwachting zullen de andere 2 Syrische gezinnen die later die maand arriveren ook daar tijdelijk gehuisvest worden. We denken dat het goed is als jullie als dorpsraad (naast de stadsdeelmanager) op de hoogte zijn. Dan weten jullie hoe de vork in de steel zit.

Bij vragen kunnen jullie contact opnemen met de stadsdeelmanager, hij zal ze doorleiden binnen de gemeente. We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.


Met vriendelijke groet,
            Gemeente Venlo