Samenstelling Bestuur en Leden


Dorpsraad Velden bestaat uit bestuur en leden.

Bestuur

Voorzitter a.i.:       Mariëtte Clevers
Secretaris:               Bert Houben

                                    Pater Verhaagstraat 9
                                    5941 BH Velden
                                    06 82082240
                                    info@dorpsraadvelden.nl

Penningmeester:  Huub van Lipzig
Bestuurslid:           Harry Vermeulen
Bestuurslid:           Frans Giebelen

 

Leden

                                   Ger Peeters
                                   Joy Lommen
                                   Rick in ’t Zandt