Zorg en welzijn


Een goed georganiseerde gezondheidszorg is van essentieel belang voor het welbevinden van een bevolking.
Tijdens gesprekken met de dorpsbewoners komt telkens weer naar voren dat ze graag een cluster van zorgaanbieders zouden zien in één gebouw.
Van 1995 tot 2008 hebben de huisartsen en apotheker gesprekken gevoerd een gezondheidscentrum te bouwen in samenwerking met de Woningstichting Venlo-Blerick, maar men is nooit tot een goede invulling en uitvoering kunnen komen. De onderhandelingen zijn stroef verlopen en de partijen zijn uiteindelijk met ruzie uit elkaar
gegaan. Fysiotherapie en tandheelkunde hebben eieren gekozen voor hun geld en hebben plannen
ontwikkeld voor ieder een eigen gebouw. De nieuwe fysiotherapiepraktijk Vita Velden is
medio 2011 geopend; tandheelkunde Kies Mondzorg bouwt op dit moment nog.