Verkeer en veiligheid


Op diverse plaatsen binnen en buiten de bebouwde kom is sprake van verkeersonveilige situaties. Bij het centrum
hebben we de gewenste verbeteringen op en rond de markt en voor de kruising met de Rijksweg al besproken. Voor 4 andere sitiuaties vragen we thans de aandacht:

  • Oude Venloseweg
  • Verkeer schandelo
  • 30 km zone woonerven in Velden
  • Plannen Vilgert en omgeving