Bijeenkomst: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)en Wet langdurige zorg (Wlz)


Welke zorg wordt geregeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maaschappelijke ondersteuning (Wmo)?

De Wlz is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben in een instelling of thuis. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Het is zorg voor de meest kwetsbaren.
De Wmo zorgt voor de ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving.

Het is belangrijk dat men goede zorg krijgt die past. 
Als mantelzorger ben je daar nauw bij betrokken.

Lilian de Gier, onafhankelijk cliëntondersteuner, geeft tijdens deze bijeenkomst voorlichting over de Wlz en Wmo en kan antwoord geven op vragen als: kan ik thuis blijven wonen en zorg krijgen? Hoe zit het met de eigen bijdrage? Kan ik de zorg met een persoonsgebonden budget betalen?

Ben je erbij?
Wanneer
Woensdag 5 juli
19.00-20.30 uur

Locatie
Huis van de Wijk de Zuidpilaar
Reigerstraat 2
5912 XN Venlo

Kosten
Geen.
Aanmelden
Druk op de onderstaande button om je aan te melden.
Of bel de receptie via: 088-2987653.
Aanmelden
Bij aanmelding voor deze bijeenkomst registreren wij je gegevens in ons mantelzorgbestand.
,