Werkzaamheden aan Kruising Rijksweg gestart


Gisteren Maandag 19 oktober zijn de werkzaamheden aan de kruising Rijksweg-Schandeloseweg-Markt gestart. Er wordt een nieuwe verkeerslicht installatie geplaatst en de opstelstroken voor fietsers worden aangepast. Dit om de doorstroming voor met name overstekende fietsers te bevorderen.

De situatie voor fietsers  wordt hiermee veiliger gemaakt. De opstelstroken voor fietsers zal in beide richtingen (Schandeloseweg en de Markt) gescheiden worden van de rijbaan voor snelverkeer. Ook de verkeerslichten zullen apart op Knipselgroen/rood springen voor de fietsers.

Zie concept situatie schets. De werkzaam heden zullen tot half november plaats hebben. Het verkeer zal in deze tijd in alle richtingen ernstige hinder ondervinden.

Als deze werkzaamheden gereed zijn zal de gemeente verder gaan, en de Markt aanpassen. Op de Markt zal een inrit verdwijnen (oostzijde) en plaats maken voor enkel fiets- en voet verkeer naar de Markt. Bij de hoofd-in-uitgang naar de Markt (westzijde) zal  de voorrangsituatie verdwijnen voor verkeer vanaf de Markt, dit door een verhoogde inrit te maken. Ook wordt er een verplichte rijrichting ingevoerd.