Verkeerssituatie Schandelo veiliger


Naamloos-1Een van de maatschappelijke belangen waar Dorpsraad Velden zich voor inzet is Verkeer en Veiligheid. Schandelo was een van de meest urgente aandachtspunten

omdat hier sprake was van een behoorlijke verkeersonveilige situatie ter hoogte van het zogenaamde ‘Schellehoés’ tot aan de Straelseweg. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en we mogen stellen dat er een complete metamorfose heeft plaatsgevonden in positieve zin.

Naamloos-4In de eerste plaats is er, door verplaatsing van het wegdek, meer overzicht gecreëerd en doordat er geen fietsers meer op de rijbaan komen, maar op het ernaast gelegen fietspad hun plek hebben, is het een stuk veiliger geworden. De ‘haakse bocht’ bij de verkeersspiegel is breder geworden zodat notoire linksafslaande binnenbochtnemers (ondanks de verkeersspiegel) nu vloeiend en zonder problemen de buitenbocht kunnen nemen. Naamloos-3Met name voor fietsers is de situatie sterk verbeterd, dus …… pak de fiets en ga kijken in Schandelo.Naamloos-5