Verkeer situatie Schandelose weg. Inloop avond


Na de stoplichten gaat ook de Schandelose weg op de schop. Tijdens de bouw van de BMV de Vilgaard heeft o.a. de dorpsraad erop aangedrongen de ontsluiting van dit gebouw te verbeteren, veiliger te maken. In eerste instantie zou dit gebeuren in combinatie met de aanpassing van het kruispunt Rijksweg / Schandeloseweg / Markt. Door allerlei oorzaken is dit niet gelukt. Nu is de straat dus wel aan de beurt. Er zijn al diverse gesprekken geweest met o.a. School en dorpsraad met gemeente over de plannen. Nu is het tijd om deze plannen te presenteren aan de bevolking van Velden. Gemeente Venlo heeft een inloop avond gepland op maandag 1 februarie as bij het Wapen van Velden. Zie hieronder de uitnodiging van de gemeente:

Geachte,

Het is de wens van de bewoners van Velden om de verkeersveiligheid van een gedeelte van de Schandeloseweg te verbeteren. Door de komst van het BMV is deze wens nog nadrukkelijker geworden. In overleg met diverse belanghebbenden heeft de gemeente hiervoor een plan opgesteld. Het betreft een herinrichting van de Schandeloseweg tussen de N271 en de Heideweg. Na de herinrichting zal op een deel van deze weg een 30-km zone ingevoerd worden.

 

Wij nodigen u uit om de plannen van de Schandeloseweg te bekijken tijdens de inloopavond op maandag 1 februari van 19.00 tot 20.00 uur in het Wapen van Velden, Rijksweg 101, 5941 AC te Velden. U krijgt dan ook voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Venlo
Teamleider Projecten Openbare Ruimte

L.J.M. Konings