Uitnodiging Terugkoppeling Dorpsgesprek


Uitnodiging

Maandag 20 maart 19.30 uur
in het Wapen van Velden. 

Beste dorpsgenoten,

In oktober vorig jaar hebben we van belangstellende en geïnteresseerde dorpsgenoten veel wensen en ideeën aangereikt gekregen tijdens het dorpsgesprek voor een nieuw Dorps Ontwikkelings Plan.
Die wensen, ideeën en enkele aanvullingen vanuit de Dorpsraad hebben we samengevat en willen we graag terugkoppelen naar alle dorpsbewoners voordat we ze in een document vastleggen.

Wij nodigen u graag uit voor deelname aan deze DOP2017 terugkoppel sessie. Aan de hand van de verschillende thema’s geven we aan wat u en wij belangrijk vinden voor de toekomst van Velden. Van daar uit zullen we bepalen wat echt aangepakt moet en kan worden en met welke prioriteit.

De thema’s zijn:

  1. Wonen, woonomgeving en buitengebied

  2. Verenigingen, accommodaties en vrijwilligerswerk

  3. Verkeer en vervoer

  4. (gezondheid)Zorg en welzijn

  5. Werken, ondernemen en voorzieningen

Tijdens het dorpsgesprek in oktober zijn ideeën en wensen verzameld. Of ideeën die haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen gaan worden, hangt vooral af van u. In hoeverre bent u bereid om u in te zetten om samen met de dorpsraad en andere dorpsbewoners de schouders er onder te zetten om Velden nog fraaier en leefbaarder te maken.
U kunt op 20 maart aangeven of u geïnteresseerd bent in deelname aan een werkgroep voor een doelstelling die u aanspreekt. Of misschien wilt u wel lid worden van de Dorpsraad zelf?
Wij rekenen op uw komst, deelname en positieve inbreng.

Met vriendelijke groeten,
Vera Valkenaars,
voorzitter Dorpsraad Velden

,