Overleg over zwerfvuil


De dorpsraad is in overleg met St. Sebastiasusgilde om zich samen in te zetten voor het opruimen van zwerfvuil. Samen met de Sebastianusgilde wil de dorpsraad de coordinatie hiervan op zich nemen. Binnenkort wordt hier meer over bekend.