!! OPROEP !!


Een groepje vrijwilligers heeft het plan van de Dorpsraad om in Velden eventueel een vervoersdienst op te richten, mee opgepakt.

Het plan: Het doel is dorpsbewoners van de woonkernen Velden, Schandelo, Hasselt en Hasselderheide de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van vervoer binnen het rijgebied. Bent u door omstandigheden minder mobiel, heeft u geen eigen vervoersmiddel of kunt u dat (tijdelijk) niet gebruiken? Komt u niet in aanmerking voor een andere vervoersvoorziening of vervoersvergoeding en kunt u geen ander vervoer organiseren, dan zou u gebruik kunnen maken van zo’n dienst. Deelnemers moeten zelf kunnen in- en uitstappen.

Het voorgenomen rijgebied is Velden, Schandelo, Hasselt, Hasselderheide, Lomm, Arcen en Venlo van deur tot deur en ook naar de bestemmingen Ziekenhuis VieCuri Venlo en Venray, het NS station in Venlo. Het startpunt óf de eindbestemming van een rit moet in de woonkernen Velden, Schandelo, Hasselt of Hasselderheide liggen.

Geplande tarief: Enkelvoudige ritten in het gebied Velden, Schandelo, Hasselt, Hasselderheide en Lomm gaan waarschijnlijk € 1,00 kosten, die naar/van de kernen Arcen en Venlo € 2,-.
Voordat de groep echt van start gaat, willen de initiatiefnemers graag weten hoeveel mensen er in principe gebruik zouden maken van zo’n dienst en hoe vaak. Het is, ondanks een eerdere enquête, niet duidelijk of zo’n dienst in Velden echt nodig is. Vandaar deze oproep om te reageren op de volgende vraag:

       Zou u van zo’n vervoersdienst gebruik willen maken?

Reageer dan vóór 20 december met een email met de volgende gegevens:

Zou u van zo’n vervoersdienst gebruik willen maken?         …………..
Kunt u ongeveer aangeven hoeveel keren per maand
u van zo’n vervoersdienst denkt gebruik te gaan maken?   …………..

Naam: ………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………..

Velden / Schandelo / Hasselt / Hasselderheide

Telf:     ………………………………………………………………..

 

email: info@dorpsraadvelden.nl

Mensen die mee willen werken aan dit vervoersinitiatief, bijv. als planner of chauffeur, kunnen zich altijd opgeven via de email of facebook.