Open Plekken in het Dorp


Door de sloop van enkele scholen en overheids gebouwen zijn er open plekken onstaan. De gemeente wil deze plekken met laag onderhoud in stand houden, want voorlopig  zal hier jaren geen woningbouw plaatsvinden.

De Dorpsraad heeft begin november een oproep geplaatst in het klokje voor ideeën en actieve mensen die deze ideeën willen omzetten in werkelijkheid.

Inmiddels zijn er al enkele werkgroepen gestart voor het invullen van specifieke lege plekken. Zo is er een groep die het speeltuintje aan de gruttostraat wil verbeteren/uitbrieden. Een andere groep wil een hondenspeelveld realiseren. Weer een andere groep is aan het onderzoeken naar mogelijkheden voor een skatebaan voor de jeugd. Aan de schoolstraat blijkt het parkeren een probleem maar ook daar wil men een parkachtig speeltuintje. Ook ideeën voor een dorpsmoestuin blijkt te bestaan.

Al met al  veel werkte doen dus. Gemeente Venlo heeft aangegeven deze ideeën en wensen samen te willen voegen naar een totaalplan. Daarvoor is binnenkort (4 januari) een integraal overleg met de werkgroepen, gemeente en dorpsraad.

Voor het verdere vervolg houden wij u op de hoogte.