Opbrengst Goede Doelen Week


Bijgaand de opbrengst van de 2e Goede Doelen Week Velden. Voor wie het gemist heeft: vanaf 2014 is er, voor alle aangesloten goede doelen, nog maar één gezamenlijke collecte per jaar. Ook de 2e Goede Doelen Week Velden mogen we een succes noemen. De aangesloten goede doelen kunnen tevreden zijn met de giften van de Veldense bevolking.

Voor de verschillende goede doelen heeft de Veldense gemeenschap gegeven:

€ 934,86 voor het Longfonds (voorheen Astma Fonds)
€ 736,92 voor de Brandwondenstichting
€ 1.502,93 voor de KWF Kankerbestrijding
€ 767,32 voor de Nierstichting
€ 1.005,75 voor Alzheimer Nederland
€ 635,23 voor Ango
€ 659,62 voor het Nationaal Epilepsie Fonds
€ 744,87 voor het Diabetes Fonds
€ 949,25 voor het Reumafonds
€ 1.153,25 voor de Nederlandse Hartstichting

Het totaal opgehaalde bedrag is € 9.090,00

Graag bedanken wij de inwoners van Velden van harte namens de deelnemende goede doelen.

Een speciaal bedankje gaat naar de Dorpsraad, dankzij hun ondersteuning was het mogelijk om de losse collectes te coördineren tot een Goede Doelen Week.

Volgend jaar organiseert de Stichting Goede Doelen Week Velden weer een collecteweek. U doet dan toch ook weer mee?

Goede Doelen Week Velden