Nieuwe situatie bij verkeerslichten


Dit najaar zal de situatie bij het kruispunt Rijksweg/Markt/Schandeloseweg op de schop gaan. Dit wordt een gedeelde opdrachtgeversschap tussen Provincie en gemeente Venlo.
De situatie op de Markt gaat ook veranderen. De inrit aan de zijde van hotel de Maasduinen komt te vervallen voor automobielen. Ook de voorrangssituatie bij de dan enige op/afrit zal wijzigen. Er komt een fietsers/voetgangersstrook voorlangs het terras van de Maasduinen.
De Schandeloseweg wordt 30km zone tot aan inrit BMV de Vilgaard. Ook komt er een verhoogde kruising met de Jan Verschurensingel.

Voornaamste wijzigingen aan het kruispunt:

·         Op dit moment is een gecombineerde oversteek voor de fietsers en auto’s komende vanuit de Markt en de Schandelosweg. Dit is een potentieel gevaarlijke situatie.

In het nieuwe ontwerp wordt het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en het gemotoriseerd verkeer van elkaar gescheiden. Dit zal gebeuren door het aanbieden van separatie opstelstroken en een eigen groen tijd in de cyclus.

·         Er wordt aan de de voorzijde van het Wapen van Velden en huisnummer 103 een dubbelzijdig fietspad aangelegd. Dit om de fietsers ook de mogelijkheid te bieden om veiliger van en naar de Oude Schandeloseweg te komen.

·         Verbetering aanhaking van de Markt wordt meegenomen
Knipsel

Cyclustijd van de VRI: indien alle richtingen bezet zijn zal de cyclustijd (de tijd die nodig is om om alle richtingen de mogelijkheid te geven om over de kruising te gaan) van de VRI iets langer zijn. Dit om alle richtingen een veilige oversteek te kunnen bieden. Er wordt wel gewerkt met detectie waardoor er geen nutteloze cyclustijd zal zijn. Daardoor ontstaat een efficiënte cyclus waarbij men altijd beweging ziet op de kruising en dus minder het gevoel heeft zonder doel stil te staan.
 
Uitvoeringswijze en verkeersmaatregelen: beoogd is om gefaseerd uit te voeren om doorstroming over N271 te waarborgen. Wij voorzien nu 1 afsluiting in een lang weekend voor het aanbrengen van nieuwe asfaltdeklagen etc. Speciaal aandachtspunt is het langzaam verkeer van en naar de BMV. Hiervoor zullen ook maatregelen genomen moeten om de veiligheid tijdens de uitvoering te waarborgen.
De verkeerssituatie aan de Oude Schandeloseweg en inrit BMV / School is nog in onderhandeling.