Mantelzorgondersteuning in Venlo


Het Team Mantelzorgondersteuning  van Proteion wil u graag wijzen op het volgende:

De Nieuwsbrief Mantelzorg maart 2018 is klaar. Klik snel op de link om hem te lezen.

Hij staat vol met (Venloos) nieuws, interessant en herkenbaar voor mantelzorgers die zorgen voor iemand in de gemeente Venlo.

http://www.proteion.nl/mantelzorgers/nieuwsbrief-mantelzorg/ .


Daarnaast willen we u attenderen op de 

Cursus Mantelzorg in Balans

Als je zorgt voor een ander is het belangrijk ook goed voor jezelf te zorgen. Centraal staan je eigen motieven, gevoelens en knelpunten in het zorgen voor een dierbare. In twee bijeenkomsten krijgt u, aan de hand van uw eigen situatie, handreikingen om zo goed mogelijk met moeilijke situaties om te gaan. U wisselt ervaringen en tips uit, ontmoet lotgenoten en leert de zorg zo te regelen dat u er minder alleen voor staat.

Voorjaar:

Cursus data:      dinsdag 15 mei, 22 mei en 5 juni 2018.
Locatie:               Zuidpilaar, Reigerstraat 2, 5912 XN Venlo
Tijd:                     19.00 uur tot 21.30 uur
Kosten:               geen
Cursusleider:     Margriet van Glabbeek

Voor de cursus in het voorjaar kunt u zich nu aanmelden, voor de cursus in het najaar komt nog een uitnodiging.

Najaar:

Cursus data:      donderdag 4, 11 en  25 oktober 2018.
Locatie:               Witte Kerk, Agnes Huijnstraat 3, 5914 PE Venlo
Tijd:                     19.00 uur tot 21.30 uur
Kosten:               geen
Cursusleider:     Margriet van Glabbeek


Met vriendelijke groet,

Team Mantelzorgondersteuning Proteion