Goede doelen week


logogoededoelenbweekVoorheen kwamen er door het jaar heen zo’n tien tot vijftien collectanten bij u aan de deur, zoals hartstichting, kankerfonds, reumastichting enz. enz. Vorig jaar hebben wij ons met 10 goede doelen verenigd en zijn we gestart met de Goede Doelen Week. Er is nu nog maar één collecte per jaar, voor alle meewerkende stichtingen.


Hoe werkt het ook alweer?

U ontvangt een envelop met daarin een formulier waar alle stichtingen opstaan. Het is de bedoeling, dat u uw donatie invult op dit formulier.

U hoeft alleen de stichtingen in te vullen waaraan u uw donatie wilt geven. Tel dan dit bedrag op, doe dat in de envelop en plak deze dicht. Van 4 t/m 10 april komt de collectant deze envelop ophalen en worden uw donaties aan de desbetreffende stichtingen overgemaakt.

Veel succes met het invullen en alvast bedankt namens alle deelnemende goede doelen.

Stichting Goede Doelen Week Velden