Actualisering lokale bewegwijzering.


Wegwijzer1De Dorpsraad Velden heeft de gemeente Venlo verzocht om de bewegwijzering binnen het dorp te actualiseren.
Momenteel staan er nog, letterlijk mis leidende, verwijzingen naar b.v. de Kiêsstolp en bibliotheek die al een poosje geleden zijn afgebroken.
De broodnodige aanduiding naar onze prachtige nieuwe BMV De Vilgaard ontbreekt in alle vormen!

Van de gemeente is nu bericht ontvangen dat ze druk bezig zijn met de voorbereidingen om in Velden de Wegwijzer2lokale bewegwijzering te vernieuwen. Het is wachten op de vergunning van de provincie aangezien er vanaf de rijksweg N271 bewegwijzerd wordt. En daar is de provincie voor verantwoordelijk..
Die is positief gestemd over de aanpak en voorstellen van de gemeente Venlo zodat er vanuit gegaan kan worden dat er in het najaar nieuwe bewegwijzeringsborden geplaatst gaan worden.
Dan kan iedereen de weg naar De Vilgaard vinden!