Actie Velden Samen Schoon


“Velden Samen Schoon”

     7 mei 2016

Bij de succesvolle gezamenlijke opruimacties van vorig jaar zagen we steeds meer nieuwe gezichten. Komende zaterdag staat er weer een gezamenlijke opruimactie op de agenda. We hopen ook tijdens deze Velden Samen Schoon bijeenkomst weer veel nieuwe gezichten te mogen begroeten. Niet alleen om de Veldense gemeenschap te laten zien dat we willen dat ons dorp schoon ís en blijft, maar ook om het daar met elkaar eens over te hebben en ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Zo willen we bijvoorbeeld graag horen als je al een vast stukje van Velden schoon houdt. Daar kunnen we dan rekening mee houden bij het plannen van schoonmaakacties. Of misschien heb je een gedeelte van Velden op het oog dat extra “schoonmaakaandacht” nodig heeft.

We horen het allemaal graag.
Het Sint Sebastianusgilde en de Dorpsraad Velden nodigen dan ook alle inwoners van Velden uit om deel te nemen aan de actie. Na afloop is er koffie met een lekker stukje vlaai.
Zo houden we ons mooie Velden Samen Schoon, en het levert ook nog een mooie cent op voor een goed doel.

 

Start 7 mei 10.00 uur in de BMV “De Vilgaard”

Sint Sebastianus Gilde http://www.sebastianusgildevelden.nl/

Dorpsraad Velden         http://dorpsraadvelden.nl/