Maand: juni 2023

  • Bijeenkomst: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)en Wet langdurige zorg (Wlz)

    Bijeenkomst: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)en Wet langdurige zorg (Wlz)

    Welke zorg wordt geregeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maaschappelijke ondersteuning (Wmo)? De Wlz is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben in een instelling of thuis. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Het is zorg voor de meest kwetsbaren.De […]