Maand: februari 2015

  • Overleg over zwerfvuil

    Overleg over zwerfvuil

    De dorpsraad is in overleg met St. Sebastiasusgilde om zich samen in te zetten voor het opruimen van zwerfvuil. Samen met de Sebastianusgilde wil de dorpsraad de coordinatie hiervan op zich nemen. Binnenkort wordt hier meer over bekend.

  • Informatieavond verduurzamen woning

    Informatieavond verduurzamen woning

    U vraagt zicht af of uw woning energiezuiniger kan? Of zonnepanelen rendabel zijn? Dan is de informatieavond op 2 maart echt iets voor u.