Uitkomsten Dorpsgesprek terugkoppelsessie


DOP Velden 2017

Uitkomsten Dorpsgesprek 20 maart 2017

Bijgaand treft u een overzicht van de aangereikte 18 aandachtspunten, ideeën en voorstellen voor het nieuwe Dorp Ontwikkelings Plan aan, in volgorde van uitgesproken voorkeuren. De top 5 is in blauw weergegeven en zal prioriteit krijgen in behandeling en bij de vorming van werkgroepen.

Natuurlijk bent u van harte welkom om deel te nemen in een van de te vormen werkgroepen om zo uw bijdrage te leveren aan de toekomst van Velden.
Een mailtje aan Dorpsraad Velden is voldoende!
De tijdens de terugkoppelsessie op 20 maart 2017 getoonde presentatie is te downloaden vanaf de website van de Dorpsraad Velden: [DOP2017]
Ook de gepresenteerde terugblik op het DOP2012 tabel is te downloaden.

  Omschrijving voorkeuren Top 5
8 Verkeerswerkgroep voor gesignaleerde verkeerspunten 9 1
1 Woonbehoeftenonderzoek en stimuleren van woonprojecten starters of innovatieve woonvoorzieningen 7 2
18 Dijkversterking en verlegging 7 2
2 Verfraaien buitengebied (entrees dorp, maasoever, onderhoud bermen) 6 3
13 Samenwerking en communicatie Huis van de Wijk Velden 6 3
3 Verfraaien kern dorp (evenementenlocatie, verwijzing parkeren, hondenuitlaatpaden, straatmeubilair, aanpak zwerfafval) 5 4
14 Bereikbaarheid Landbouwontwikkelingsgebied Schandelo 5 4
11 Dagvoorziening voor mensen met geheugenverlies 4 5
5 Onderzoek behoeften verenigingsactiviteiten 3 6
4 Collectieve aanpak scheiding hemelwater van afvalwater 2 7
6 Overleg met verenigingen in Velden t.b.v. samenwerking, afstemming en werven & behouden van vrijwilligers 2 7
7 Accommodatieplan Velden 2 7
10 Multidisciplinair gezondheidscentrum Velden (zorg en welzijn) 2 7
16 Samenwerkingsverband gemeenschap, ondernemers, woningstichting en gemeente 2 7
17 Duurzaamheidscollectieven en plan energietransitie, collectieve nieuwe energiebronnen 2 7
9 Buurtvervoer Velden 1 8
12 Centraal ontmoetingspunt voor alle inwoners Velden 1 8
15 Toeristisch plan Velden 1 8

 

 

,