Oplossing P-probleem Schoolstraat!


Met het verdwijnen van gemeenschapshuis de Kiêsstolp uit de Schoolstraat zijn ook de parkeerplaatsen die bij het complex lagen, verdwenen. Dat heeft de parkeersituatie aan de Schoolstraat, die toch al niet breed is, behoorlijk aangetast. Een werkgroep van bewoners uit de straat heeft zich eind 2015 hier en over de herinrichting van het Kiêsstolpterrein gebogen. Voor beide zaken werden plannen gemaakt.
De werkgroep heeft het parkeerprobleem aangekaart bij de gemeente Venlo. Die heeft uiteindelijk dit knelpunt eind 2016 uitgekozen in het kader van Verkeer Wijkzaken om in 2017 aan te pakken.

Nieuwe parkeerplekken in Schoolstraat

De gemeente heeft het voorstel van de werkgroep bekeken en met haar inzicht en expertise aangepast.
Dat voorstel is 18 oktober aan de werkgroep voorgelegd en besproken. Na enige discussie is de werkgroep akkoord gegaan met het volgende:
De eenrichtingsverkeersituatie in de Schoolstraat blijft zoals die is. Aan de wegzijde waar de voormalige Kiêsstolp lag worden 9 à 10 parkeerplaatsen gerealiseerd.
Die worden zo ingericht dat er gedeeltelijk op de loopstrook en gedeeltelijk op de rijloper geparkeerd wordt. (zie tekening). De strook wordt waarschijnlijk niet in klinkers maar in dikke trottoirtegels uitgevoerd.
Hiermee is de verkeersdoorstroming in de Schoolstraat gewaarborgd en wordt tevens voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Omdat ex-Kiêsstolpterrein bouwbestemming heeft en de toekomstige positie van eventuele opritten nog niet bekend is, worden er nu nog geen bomen gerooid.
Ook wordt geborgd dat bij een eventuele nieuwe ontwikkeling rekening gehouden moet worden met de reeds aanwezige parkeergelegenheid.
E.e.a. wordt dan uiteraard voorzien van de bijbehorende markering en borden voor parkeerverbod aan de zijde van de woningen en borden voor parkeren op de loopstrook zoals op de tekening aangegeven.

Al met al een mooi resultaat van samenwerking en doorzetten van de werkgroep, want het heeft wel erg lang geduurd allemaal. Maar hopelijk gaat het er nu toch echt en snel komen!!!