Samenstelling

Dorpsraad Velden bestaat uit bestuur en leden.

Bestuur

Voorzitter: Mevr. Vera Valkenaars Van Viersen – Trip
Secretaris: Dhr. Bert Houben
Pater Verhaagstraat 9
5941 BH Velden
06 13482694
info@dorpsraadvelden.nl
Penningmeester: Dhr. Huub van Lipzig
Bestuurslid: Dhr. Henk Jeucken

Leden

Dhr. Peter Bouten
Dhr. Ger Peeters
Dhr. Ger van Rensch