Oplossing P-probleem Schoolstraat!

Met het verdwijnen van gemeenschapshuis de Kiêsstolp uit de Schoolstraat zijn ook de parkeerplaatsen die bij het complex lagen, verdwenen. Dat heeft de parkeersituatie aan de Schoolstraat, die toch al niet breed is, behoorlijk aangetast. Een werkgroep van bewoners uit de straat heeft zich eind 2015 hier en over de herinrichting van het Kiêsstolpterrein gebogen. Voor beide zaken werden plannen gemaakt.
De werkgroep heeft het parkeerprobleem aangekaart bij de gemeente Venlo. Die heeft uiteindelijk dit knelpunt eind 2016 uitgekozen in het kader van Verkeer Wijkzaken om in 2017 aan te pakken.

Nieuwe parkeerplekken in Schoolstraat

De gemeente heeft het voorstel van de werkgroep bekeken en met haar inzicht en expertise aangepast.
Dat voorstel is 18 oktober aan de werkgroep voorgelegd en besproken. Na enige discussie is de werkgroep akkoord gegaan met het volgende:
De eenrichtingsverkeersituatie in de Schoolstraat blijft zoals die is. Aan de wegzijde waar de voormalige Kiêsstolp lag worden 9 à 10 parkeerplaatsen gerealiseerd.
Die worden zo ingericht dat er gedeeltelijk op de loopstrook en gedeeltelijk op de rijloper geparkeerd wordt. (zie tekening). De strook wordt waarschijnlijk niet in klinkers maar in dikke trottoirtegels uitgevoerd.
Hiermee is de verkeersdoorstroming in de Schoolstraat gewaarborgd en wordt tevens voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Omdat ex-Kiêsstolpterrein bouwbestemming heeft en de toekomstige positie van eventuele opritten nog niet bekend is, worden er nu nog geen bomen gerooid.
Ook wordt geborgd dat bij een eventuele nieuwe ontwikkeling rekening gehouden moet worden met de reeds aanwezige parkeergelegenheid.
E.e.a. wordt dan uiteraard voorzien van de bijbehorende markering en borden voor parkeerverbod aan de zijde van de woningen en borden voor parkeren op de loopstrook zoals op de tekening aangegeven.

Al met al een mooi resultaat van samenwerking en doorzetten van de werkgroep, want het heeft wel erg lang geduurd allemaal. Maar hopelijk gaat het er nu toch echt en snel komen!!!

Voedselbos Velden

Misschien al iets gehoord over een Voedselbos in Velden? Initiatiefneemsters Marjolein Lommen en Heleen Verbeek houden binnenkort een informatieavond. Dan leggen ze uit wat een voedselbos is en wat de bedoeling is om dit in Velden vorm te geven. Nieuwsgierig? Geïnteresseerd in meedenken en meedoen? Kom dan dinsdag 10 oktober om 19:30 naar De Vilgaard !!!

Graag even aanmelden door een mail te sturen naar heleen.verbeek@hvhl.nl of te bellen naar 06-28909267.

Velden Samen Schoon

Zaterdag 7 oktober is het weer zover. Onder het motto “Velden Samen Schoon” organiseren het St. Sebastianusgilde en de Dorpsraad Velden samen een najaars ‘prikactie’ om het zwerfafval in het dorp in te zamelen.

Alle inwoners van Velden (of elders) wordt gevraagd om mee te helpen bij een inzamelronde door het dorp. Want ook hier geldt dat vele handen licht werk maken.

Even vóór 10:00 uur komen we bij De Vilgaard bij elkaar om te starten met het inzamelen.  We verwachten natuurlijk ook jou aan de start.

Geschikte kleding zoals handschoenen en natuurlijk ook een oranje hesje met de opdruk “Velden Samen Schoon” zal aan de start verstrekt worden.
Na het uitreiken van het benodigde gereedschap en attributen zoals een grijper, plastic zakken en inzamelkarretjes, zullen de deelnemers in groepjes aan de slag gaan in het aan hun toegewezen dorpsdeel.  We verwachten dat iedereen tegen 12:00 weer terug zal zijn bij de Vilgaard waar de koffie met vlaai dan klaar staat.

Kom jij ook???   😛
Zaterdag 7 oktober  –   9:45 verzamelen bij de Vilgaard.