Informatiemiddag Gehandicaptenraad / Toegankelijk Venlo

Op zaterdag 7 april 2018 houdt de Gehandicaptenraad / Toegankelijk Venlo
van 13.30 tot 16.30 uur haar jaarlijkse voorlichting / informatiemiddag
in BMV De Vilgaard, Schandeloseweg 1 Velden.
<———————————————————————————>
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
WMO-gerechtigden uit Venlo worden schriftelijk uitgenodigd.
<———————————————————————————>

Mantelzorgondersteuning in Venlo

Het Team Mantelzorgondersteuning  van Proteion wil u graag wijzen op het volgende:

De Nieuwsbrief Mantelzorg maart 2018 is klaar. Klik snel op de link om hem te lezen.

Hij staat vol met (Venloos) nieuws, interessant en herkenbaar voor mantelzorgers die zorgen voor iemand in de gemeente Venlo.

http://www.proteion.nl/mantelzorgers/nieuwsbrief-mantelzorg/ .


Daarnaast willen we u attenderen op de 

Cursus Mantelzorg in Balans

Als je zorgt voor een ander is het belangrijk ook goed voor jezelf te zorgen. Centraal staan je eigen motieven, gevoelens en knelpunten in het zorgen voor een dierbare. In twee bijeenkomsten krijgt u, aan de hand van uw eigen situatie, handreikingen om zo goed mogelijk met moeilijke situaties om te gaan. U wisselt ervaringen en tips uit, ontmoet lotgenoten en leert de zorg zo te regelen dat u er minder alleen voor staat.

Voorjaar:

Cursus data:      dinsdag 15 mei, 22 mei en 5 juni 2018.
Locatie:               Zuidpilaar, Reigerstraat 2, 5912 XN Venlo
Tijd:                     19.00 uur tot 21.30 uur
Kosten:               geen
Cursusleider:     Margriet van Glabbeek

Voor de cursus in het voorjaar kunt u zich nu aanmelden, voor de cursus in het najaar komt nog een uitnodiging.

Najaar:

Cursus data:      donderdag 4, 11 en  25 oktober 2018.
Locatie:               Witte Kerk, Agnes Huijnstraat 3, 5914 PE Venlo
Tijd:                     19.00 uur tot 21.30 uur
Kosten:               geen
Cursusleider:     Margriet van Glabbeek


Met vriendelijke groet,

Team Mantelzorgondersteuning Proteion 

!! OPROEP !!

Een groepje vrijwilligers heeft het plan van de Dorpsraad om in Velden eventueel een vervoersdienst op te richten, mee opgepakt.

Het plan: Het doel is dorpsbewoners van de woonkernen Velden, Schandelo, Hasselt en Hasselderheide de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van vervoer binnen het rijgebied. Bent u door omstandigheden minder mobiel, heeft u geen eigen vervoersmiddel of kunt u dat (tijdelijk) niet gebruiken? Komt u niet in aanmerking voor een andere vervoersvoorziening of vervoersvergoeding en kunt u geen ander vervoer organiseren, dan zou u gebruik kunnen maken van zo’n dienst. Deelnemers moeten zelf kunnen in- en uitstappen.

Het voorgenomen rijgebied is Velden, Schandelo, Hasselt, Hasselderheide, Lomm, Arcen en Venlo van deur tot deur en ook naar de bestemmingen Ziekenhuis VieCuri Venlo en Venray, het NS station in Venlo. Het startpunt óf de eindbestemming van een rit moet in de woonkernen Velden, Schandelo, Hasselt of Hasselderheide liggen.

Geplande tarief: Enkelvoudige ritten in het gebied Velden, Schandelo, Hasselt, Hasselderheide en Lomm gaan waarschijnlijk € 1,00 kosten, die naar/van de kernen Arcen en Venlo € 2,-.
Voordat de groep echt van start gaat, willen de initiatiefnemers graag weten hoeveel mensen er in principe gebruik zouden maken van zo’n dienst en hoe vaak. Het is, ondanks een eerdere enquête, niet duidelijk of zo’n dienst in Velden echt nodig is. Vandaar deze oproep om te reageren op de volgende vraag:

       Zou u van zo’n vervoersdienst gebruik willen maken?

Reageer dan vóór 20 december met een email met de volgende gegevens:

Zou u van zo’n vervoersdienst gebruik willen maken?         …………..
Kunt u ongeveer aangeven hoeveel keren per maand
u van zo’n vervoersdienst denkt gebruik te gaan maken?   …………..

Naam: ………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………..

Velden / Schandelo / Hasselt / Hasselderheide

Telf:     ………………………………………………………………..

 

email: info@dorpsraadvelden.nl

Mensen die mee willen werken aan dit vervoersinitiatief, bijv. als planner of chauffeur, kunnen zich altijd opgeven via de email of facebook.