Uitkomsten Dorpsgesprek terugkoppelsessie

DOP Velden 2017

Uitkomsten Dorpsgesprek 20 maart 2017

Bijgaand treft u een overzicht van de aangereikte 18 aandachtspunten, ideeën en voorstellen voor het nieuwe Dorp Ontwikkelings Plan aan, in volgorde van uitgesproken voorkeuren. De top 5 is in blauw weergegeven en zal prioriteit krijgen in behandeling en bij de vorming van werkgroepen.

Natuurlijk bent u van harte welkom om deel te nemen in een van de te vormen werkgroepen om zo uw bijdrage te leveren aan de toekomst van Velden.
Een mailtje aan Dorpsraad Velden is voldoende!
De tijdens de terugkoppelsessie op 20 maart 2017 getoonde presentatie is te downloaden vanaf de website van de Dorpsraad Velden: [DOP2017]
Ook de gepresenteerde terugblik op het DOP2012 tabel is te downloaden.

  Omschrijving voorkeuren Top 5
8 Verkeerswerkgroep voor gesignaleerde verkeerspunten 9 1
1 Woonbehoeftenonderzoek en stimuleren van woonprojecten starters of innovatieve woonvoorzieningen 7 2
18 Dijkversterking en verlegging 7 2
2 Verfraaien buitengebied (entrees dorp, maasoever, onderhoud bermen) 6 3
13 Samenwerking en communicatie Huis van de Wijk Velden 6 3
3 Verfraaien kern dorp (evenementenlocatie, verwijzing parkeren, hondenuitlaatpaden, straatmeubilair, aanpak zwerfafval) 5 4
14 Bereikbaarheid Landbouwontwikkelingsgebied Schandelo 5 4
11 Dagvoorziening voor mensen met geheugenverlies 4 5
5 Onderzoek behoeften verenigingsactiviteiten 3 6
4 Collectieve aanpak scheiding hemelwater van afvalwater 2 7
6 Overleg met verenigingen in Velden t.b.v. samenwerking, afstemming en werven & behouden van vrijwilligers 2 7
7 Accommodatieplan Velden 2 7
10 Multidisciplinair gezondheidscentrum Velden (zorg en welzijn) 2 7
16 Samenwerkingsverband gemeenschap, ondernemers, woningstichting en gemeente 2 7
17 Duurzaamheidscollectieven en plan energietransitie, collectieve nieuwe energiebronnen 2 7
9 Buurtvervoer Velden 1 8
12 Centraal ontmoetingspunt voor alle inwoners Velden 1 8
15 Toeristisch plan Velden 1 8

 

 

Uitnodiging Terugkoppeling Dorpsgesprek

Uitnodiging

Maandag 20 maart 19.30 uur
in het Wapen van Velden. 

Beste dorpsgenoten,

In oktober vorig jaar hebben we van belangstellende en geïnteresseerde dorpsgenoten veel wensen en ideeën aangereikt gekregen tijdens het dorpsgesprek voor een nieuw Dorps Ontwikkelings Plan.
Die wensen, ideeën en enkele aanvullingen vanuit de Dorpsraad hebben we samengevat en willen we graag terugkoppelen naar alle dorpsbewoners voordat we ze in een document vastleggen.

Wij nodigen u graag uit voor deelname aan deze DOP2017 terugkoppel sessie. Aan de hand van de verschillende thema’s geven we aan wat u en wij belangrijk vinden voor de toekomst van Velden. Van daar uit zullen we bepalen wat echt aangepakt moet en kan worden en met welke prioriteit.

De thema’s zijn:

  1. Wonen, woonomgeving en buitengebied

  2. Verenigingen, accommodaties en vrijwilligerswerk

  3. Verkeer en vervoer

  4. (gezondheid)Zorg en welzijn

  5. Werken, ondernemen en voorzieningen

Tijdens het dorpsgesprek in oktober zijn ideeën en wensen verzameld. Of ideeën die haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen gaan worden, hangt vooral af van u. In hoeverre bent u bereid om u in te zetten om samen met de dorpsraad en andere dorpsbewoners de schouders er onder te zetten om Velden nog fraaier en leefbaarder te maken.
U kunt op 20 maart aangeven of u geïnteresseerd bent in deelname aan een werkgroep voor een doelstelling die u aanspreekt. Of misschien wilt u wel lid worden van de Dorpsraad zelf?
Wij rekenen op uw komst, deelname en positieve inbreng.

Met vriendelijke groeten,
Vera Valkenaars,
voorzitter Dorpsraad Velden

Uitnodiging Dorpsgesprek Dorpsontwikkelingsplan

Uitnodiging
Dorpsgesprek Dorpsontwikkelingsplan Velden

Woensdag 26 oktober 19.30 uur

in Wapen van Velden, Rijksweg 101 Velden.

Beste dorpsgenoten,

In 2011 hebben we het eerste Dorpsontwikkelingsplan Velden (DOP) gemaakt. Veel wensen en ideeën uit dit DOP zijn gerealiseerd, sommige zaken zijn in voorbereiding en een enkele wens blijkt vooralsnog onhaalbaar. Nu 5 jaar later willen we graag met jong en oud uit ons dorp de balans opmaken en een nieuwe dorpsagenda voor Velden maken.

Wij nodigen u graag uit voor deelname aan het dorpsgesprek DOP op 26 oktober. Aan de hand van verschillende onderwerpen willen we in kaart brengen wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Velden.
Die thema’s zijn:

  1. Wonen, woonomgeving en buitengebied

  2. Verenigingen, accommodaties en vrijwilligerswerk

  3. Verkeer en vervoer

  4. (gezondheid)Zorg en welzijn

  5. Werken, ondernemen en voorzieningen

 

Tijdens dit dorpsgesprek willen we zoveel mogelijk ideeën en wensen verzamelen. Alle projectvoorstellen of initiatieven zijn welkom. Of de ideeën ook haalbaar zijn, wordt na het dorpsgesprek bekeken en is onder andere afhankelijk van de vraag of bewoners samen met de dorpsraad hier de schouders onder willen zetten.
U kunt op 26 oktober ook aangeven of u geïnteresseerd bent in deelname aan een werkgroep die met de voorstellen aan de slag gaat.

Programma

19.15 uur           Welkom
19.30 uur          Opening, kort terugblik en vooruitblik DOP Velden,
­‌      ‌      ‌      ‌      ‌    Vera Valkenaars, voorzitter Dorpsraad Velden.
19.45 uur          1e ronde tafelgesprekken aan de hand van thema’s

20.15 uur          Pauze

20.30 uur          2e ronde tafelgesprekken aan de hand van thema’s

21.00 uur          gezamenlijke bespreking van uitkomsten tafelgesprekken

21.30 uur          Afsluiting en vervolgafspraken.

 

Wij rekenen op uw komst en inbreng.

Met vriendelijke groeten,
Vera Valkenaars, voorzitter Dorpsraad Velden