“Velden Samen Schoon”

Zaterdag 13 mei is het weer zover. Onder het motto “Velden Samen Schoon” organiseren het St. Sebastianusgilde en de Dorpsraad Velden samen weer een ‘prikactie’ om het zwerfafval in het dorp in te zamelen.

Alle inwoners van Velden wordt gevraagd om mee te helpen bij een inzamelronde door het dorp. Want ook hier geldt dat vele handen licht werk maken.

Even vóór 10:00 uur komen we bij De Vilgaard bij elkaar om te starten met het inzamelen.  We verwachten natuurlijk ook jou aan de start.

Geschikte kleding zoals handschoenen en natuurlijk ook een oranje hesje met de opdruk Velden Samen Schoon zal aan de start verstrekt worden.
Na het uitreiken van het benodigde gereedschap en attributen zoals een grijper, plastic zakken en inzamelkarretjes, zullen de deelnemers in groepjes aan de slag te gaan in het aan hun toegewezen dorpsdeel.  We verwachten dat iedereen tegen 12:00 weer terug zal zijn bij de Vilgaard waar de koffie met vlaai dan klaar staat.

Kom jij ook???   😛
Zaterdag 13 mei   –   9:45 verzamelen bij de Vilgaard.

 

Opgeven kan via Velden Samen Schoon

Uitkomsten Dorpsgesprek terugkoppelsessie

DOP Velden 2017

Uitkomsten Dorpsgesprek 20 maart 2017

Bijgaand treft u een overzicht van de aangereikte 18 aandachtspunten, ideeën en voorstellen voor het nieuwe Dorp Ontwikkelings Plan aan, in volgorde van uitgesproken voorkeuren. De top 5 is in blauw weergegeven en zal prioriteit krijgen in behandeling en bij de vorming van werkgroepen.

Natuurlijk bent u van harte welkom om deel te nemen in een van de te vormen werkgroepen om zo uw bijdrage te leveren aan de toekomst van Velden.
Een mailtje aan Dorpsraad Velden is voldoende!
De tijdens de terugkoppelsessie op 20 maart 2017 getoonde presentatie is te downloaden vanaf de website van de Dorpsraad Velden: [DOP2017]
Ook de gepresenteerde terugblik op het DOP2012 tabel is te downloaden.

  Omschrijving voorkeuren Top 5
8 Verkeerswerkgroep voor gesignaleerde verkeerspunten 9 1
1 Woonbehoeftenonderzoek en stimuleren van woonprojecten starters of innovatieve woonvoorzieningen 7 2
18 Dijkversterking en verlegging 7 2
2 Verfraaien buitengebied (entrees dorp, maasoever, onderhoud bermen) 6 3
13 Samenwerking en communicatie Huis van de Wijk Velden 6 3
3 Verfraaien kern dorp (evenementenlocatie, verwijzing parkeren, hondenuitlaatpaden, straatmeubilair, aanpak zwerfafval) 5 4
14 Bereikbaarheid Landbouwontwikkelingsgebied Schandelo 5 4
11 Dagvoorziening voor mensen met geheugenverlies 4 5
5 Onderzoek behoeften verenigingsactiviteiten 3 6
4 Collectieve aanpak scheiding hemelwater van afvalwater 2 7
6 Overleg met verenigingen in Velden t.b.v. samenwerking, afstemming en werven & behouden van vrijwilligers 2 7
7 Accommodatieplan Velden 2 7
10 Multidisciplinair gezondheidscentrum Velden (zorg en welzijn) 2 7
16 Samenwerkingsverband gemeenschap, ondernemers, woningstichting en gemeente 2 7
17 Duurzaamheidscollectieven en plan energietransitie, collectieve nieuwe energiebronnen 2 7
9 Buurtvervoer Velden 1 8
12 Centraal ontmoetingspunt voor alle inwoners Velden 1 8
15 Toeristisch plan Velden 1 8

 

 

Uitnodiging Terugkoppeling Dorpsgesprek

Uitnodiging

Maandag 20 maart 19.30 uur
in het Wapen van Velden. 

Beste dorpsgenoten,

In oktober vorig jaar hebben we van belangstellende en geïnteresseerde dorpsgenoten veel wensen en ideeën aangereikt gekregen tijdens het dorpsgesprek voor een nieuw Dorps Ontwikkelings Plan.
Die wensen, ideeën en enkele aanvullingen vanuit de Dorpsraad hebben we samengevat en willen we graag terugkoppelen naar alle dorpsbewoners voordat we ze in een document vastleggen.

Wij nodigen u graag uit voor deelname aan deze DOP2017 terugkoppel sessie. Aan de hand van de verschillende thema’s geven we aan wat u en wij belangrijk vinden voor de toekomst van Velden. Van daar uit zullen we bepalen wat echt aangepakt moet en kan worden en met welke prioriteit.

De thema’s zijn:

  1. Wonen, woonomgeving en buitengebied

  2. Verenigingen, accommodaties en vrijwilligerswerk

  3. Verkeer en vervoer

  4. (gezondheid)Zorg en welzijn

  5. Werken, ondernemen en voorzieningen

Tijdens het dorpsgesprek in oktober zijn ideeën en wensen verzameld. Of ideeën die haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen gaan worden, hangt vooral af van u. In hoeverre bent u bereid om u in te zetten om samen met de dorpsraad en andere dorpsbewoners de schouders er onder te zetten om Velden nog fraaier en leefbaarder te maken.
U kunt op 20 maart aangeven of u geïnteresseerd bent in deelname aan een werkgroep voor een doelstelling die u aanspreekt. Of misschien wilt u wel lid worden van de Dorpsraad zelf?
Wij rekenen op uw komst, deelname en positieve inbreng.

Met vriendelijke groeten,
Vera Valkenaars,
voorzitter Dorpsraad Velden